15:53 04/01/2020

Yeah1 dính án phạt vì vi phạm công bố thông tin

Kim Phong

Yeah1 đã công bố thông tin không đúng thời hạn, không đầy đủ nội dung theo quy định pháp luật

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước vừa ban hành Quyết định về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty cổ phần Tập đoàn Yeah1 (YEG).

Theo đó Yeah1 bị phạt tiền 70 triệu đồng theo quy định tại Khoản 3 Điều 33 Nghị định số 108/2013/NĐ-CP ngày 23/9/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán do công bố thông tin không đúng thời hạn, không đầy đủ nội dung theo quy định pháp luật.

Cụ thể, YEG công bố thông tin trên trang thông tin điện tử của Sở Giao dịch Chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh, hệ thống công bố thông tin của Ủy ban chứng khoán không đúng thời hạn các tài liệu: Báo cáo tài chính quý 1/2019 (Riêng và Hợp nhất), Giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế báo cáo tài chính quý 1/2019 so với cùng kỳ năm 2018, Giải trình biến động kết quả sản xuất kinh doanh quý 2/2018, Nghị quyết HĐQT số 1212-YEG/2018/NQ-HĐQT ngày 12/12/2018 thông qua việc tăng vốn góp vào Công ty Cổ phần Giải trí Rồng. 

Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2018 của Công ty thiếu thông tin về: Nghị quyết HĐQT số 0509D/2018/NQ/HĐQT ngày 05/9/2018, Nghị quyết HĐQT số 2711A/NQ/HĐQT ngày 27/11/2018, Nghị quyết HĐQT số 1212-YEG/2018/NQ-HĐQT ngày 12/12/2018, chưa có thông tin về Giao dịch giữa Công ty với các công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành trong thời gian 3 năm trở lại đây theo Mẫu báo cáo tình hình quản trị công ty tại Phụ lục số 05 ban hành kèm theo Thông tư số 155/2015/TT-BTC ngày 06/10/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán.

Trái với mức giá chào sàn 250.000 đồng/cổ phiếu, cổ phiếu YEG chốt phiên ngày 3/1 vừa qua chỉ còn 37.000 đồng/cổ phiếu. Thị giá cổ phiếu này đã giảm hơn 85% trong năm 2019. 

Về kết quả kinh doanh, Yeah1 cũng đã trải qua 2 quý báo lỗ liên tiếp. Trong 9 tháng đầu năm 2019, yeah1 lỗ ròng 213,8 tỷ đồng, lỗ lũy kế hơn 133,5 tỷ.