06:00 26/05/2016

Yêu cầu rà soát việc xây trung tâm hành chính

Bảo Anh

Một số tỉnh thành vẫn có ý định xây trung tâm hành chính cho dù Thủ tướng đã có chỉ đạo tạm dừng từ cuối 2015

Dư luận cho rằng, việc xây dựng các trung tâm hành chính của các địa phương là lãng phí, chưa cần thiết.<br>
Dư luận cho rằng, việc xây dựng các trung tâm hành chính của các địa phương là lãng phí, chưa cần thiết.<br>
Phó thủ tướng Trịnh Đình Dũng vừa yêu cầu Bộ Xây dựng kiểm tra, rà soát việc xây dựng khu trung tâm hành chính tập trung tại thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa và các địa phương khác.

Theo Văn phòng Chính phủ, mới đây báo chí có phản ánh về việc đầu tư xây dựng khu trung tâm hành chính tập trung tại thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa, cho dù trước đó, Thủ tướng đã có chỉ đạo tạm dừng triển khai các công trình này trên phạm vi cả nước.

Phó thủ tướng yêu cầu UBND tỉnh Thanh Hóa báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 30/5/2016 việc thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công văn số 2128/TTg-KTN ngày 24/11/2015 về việc tạm dừng việc đầu tư xây dựng khu hành chính tập trung tại các địa phương.

Bộ Xây dựng kiểm tra, rà soát việc xây dựng khu trung tâm hành chính tập trung tại thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa và các địa phương, hướng dẫn các địa phương thực hiện theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ hồi tháng 11/2015 nói trên, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Trước đó, sau khi các địa phương có dấu hiệu “chạy đua”, triển khai theo phong trào xây dựng các trung tâm hành chính với chi phí lên tới hàng nghìn tỷ đồng, Thủ tướng Chính phủ đã yêu cầu các địa phương tạm dừng triển khai thực hiện việc đầu tư xây dựng trung tâm hành chính tập trung và giao Bộ Xây dựng chủ trì, phối hợp với Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính và các cơ quan liên quan tổng hợp, đánh giá kết quả thực hiện việc đầu tư xây dựng trung tâm hành chính tập trung tại các địa phương trong thời gian qua và đề xuất giải pháp phù hợp, báo cáo Thủ tướng.