18:51 27/04/2012

Yêu cầu siết chặt quản lý xe tự chế

An Nhi

Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu thực hiện nghiêm công tác quản lý xe công nông, xe tự chế

Vẫn còn nhiều xe công nông chưa được thay thế.
Vẫn còn nhiều xe công nông chưa được thay thế.
Văn phòng Chính phủ vừa có văn bản thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc về kiến nghị của Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia đối với công tác quản lý các loại xe công nông, xe tự chế và phương tiện giao thông đường thủy nội địa không có đăng ký, đăng kiểm.

Cụ thể, Phó Thủ tướng yêu cầu các Bộ, ngành và địa phương thực hiện nghiêm những nội dung liên quan đến việc quản lý xe công nông, xe cơ giới ba bánh, xe thô sơ ba, bốn bánh và nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về trật tự an toàn giao thông đường thủy nội địa.

Bộ Giao thông Vận tải có nhiệm vụ chủ trì, phối hợp với Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia, các Bộ, ngành và địa phương liên quan đánh giá việc thực hiện nhiệm vụ được giao về đảm bảo an toàn giao thông, báo cáo Thủ tướng những vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện.

Theo Chinhphu.vn, một số địa phương đã tích cực triển khai chỉ đạo của Thủ tướng về việc hỗ trợ thay thế xe công nông, xe lôi máy, xe cơ giới ba bánh, xe thô sơ ba, bốn bánh thuộc diện bị đình chỉ tham gia giao thông.

Trong đó, đáng chú ý như Tp.HCM đã tiến hành hỗ trợ 7 triệu đồng/phương tiện, đối với các hộ nghèo, hỗ trợ đào tạo nghề 3,6 triệu đồng/người/khóa, hỗ trợ vay vốn mua phương tiện mới tối đa 50 triệu đồng/hộ, hỗ trợ vay vốn tối đa 30 triệu đồng/hộ để tham gia hợp tác lao động… Tổng lượng xe công nông, xe tự chế thuộc diện đình chỉ lưu hành tại Tp.HCM vào hơn hơn 24.000 chiếc.

Tỉnh Bình Dương có 10.196 phương tiện cần được hỗ trợ vốn thay thế. Với số tiền được hỗ trợ, người dân đã mua thay thế gần 3.000 phương tiện mới được phép lưu hành...