15:04 19/12/2022

Yêu cầu tổ chức tín dụng trích lập dự phòng rủi ro đầy đủ và không tất toán khoản vay chưa thu nợ gốc

Vũ Phong -

Ngân hàng Nhà nước lưu ý, các ngân hàng thương mại không tất toán các khoản vay đã thực hiện bán tài sản bảo đảm trả chậm nhưng chưa thu được tiền...

Ảnh minh hoạ
Ảnh minh hoạ

Ngân hàng Nhà nước vừa có văn bản số 8774/NHNN-TTGSNH yêu cầu các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài nghiêm túc thực hiện các quy định về bán tài sản bảo đảm.

Theo đó, thực hiện chức năng quản lý nhà nước trong lĩnh vực tiền tệ, ngân hàng, liên quan đến hoạt động bán tài sản bảo đảm trả chậm, nhằm góp phần đảm bảo an toàn hoạt động ngân hàng, Ngân hàng Nhà nước yêu cầu các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài thực hiện 4 nội dung.

 

Các ngân hàng phải hạch toán các khoản vay đúng quy định pháp luật; phân loại, trích lập dự phòng rủi ro đầy đủ đối với các khoản vay chưa thu được nợ gốc; không không tất toán các khoản vay mà tổ chức tín dụng thực hiện bán tài sản bảo đảm trả chậm nhưng chưa thu được tiền

Thứ nhất, nghiêm túc thực hiện hạch toán các khoản vay đảm bảo đúng quy định pháp luật; phân loại, trích lập dự phòng rủi ro đầy đủ đối với các khoản vay chưa thu được nợ gốc theo quy định pháp luật, trong đó đặc biệt lưu ý không tất toán các khoản vay mà tổ chức tín dụng thực hiện bán tài sản bảo đảm trả chậm nhưng chưa thu được tiền.

Thứ hai, rà soát, đảm bảo thực hiện bán tài sản bảo đảm đúng quy định pháp luật và kịp thời có biện pháp xử lý, khắc phục nếu phát hiện vi phạm.

Thứ ba, tăng cường công tác thẩm định, đánh giá thận trọng năng lực tài chính, khả năng chi trả theo lộ trình kế hoạch đặt ra của bên mua tài sản bảo đảm đối với những trường hợp bán tài sản bảo đảm trả chậm phát sinh mới.

Thứ tư, theo dõi, giám sát chặt chẽ tình hình tài chính của bên mua tài sản bảo đảm để phát hiện sớm các dấu hiệu bất thường về khả năng thực hiện các nghĩa vụ tài chính của bên mua tài sản bảo đảm, tăng cường kiểm soát rủi ro, kịp thời có biện pháp xử lý phù hợp nhằm thu hồi nợ xấu hiệu quả, đúng lộ trình đặt ra.

"Ngân hàng Nhà nước Việt Nam yêu cầu các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài nghiêm túc triển khai, thực hiện", văn bản nêu rõ.