10:16 03/01/2015

“Yêu cầu Uber chỉ ký hợp đồng với doanh nghiệp đủ điều kiện”

Song Hà

Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải có ý kiến về hoạt động của dịch vụ Uber tại Hà Nội và Tp.HCM

Trong khi một số hãng taxi truyền thống phản đối dịch vụ Uber thì nhiều ý kiến lại cho rằng, cần phải tạo điều kiện cho dịch vụ này hoạt động rộng rãi hơn.<br>
Trong khi một số hãng taxi truyền thống phản đối dịch vụ Uber thì nhiều ý kiến lại cho rằng, cần phải tạo điều kiện cho dịch vụ này hoạt động rộng rãi hơn.<br>
Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Đinh La Thăng vừa có công văn gửi Hiệp hội Vận tải Taxi Tp.HCM và Hiệp hội Vận tải thành phố Hà Nội về hoạt động của dịch vụ Uber tại Việt Nam.

Theo người đứng đầu Bộ Giao thông Vận tải, công ty Uber là một đơn vị kinh doanh về công nghệ theo giấy phép kinh doanh đã được UBND Tp.HCM cấp và không kinh doanh vận tải. Vì vậy, công ty Uber không phải là đối tượng quản lý của Bộ Giao thông Vận tải.

Tuy nhiên, hoạt động của công ty Uber có liên quan đến lĩnh vực kinh doanh vận tải. Do đó, để bảo đảm phần mềm Uber hoạt động tại Việt Nam theo đúng quy định của pháp luật và cạnh tranh lành mạnh, bình đẳng, Bộ Giao thông Vận tải đã yêu cầu công ty Uber và các đối tác thực hiện một số nội dung.

Cụ thể, Bộ yêu cầu công ty Uber chỉ ký hợp đồng cung cấp dịch vụ với các doanh nghiệp kinh doanh vận tải có đủ điều kiện kinh doanh về giấy phép, phương tiện, lao động… theo đúng quy định tại Luật Giao thông đường bộ và Nghị định số 86/2014 của Chính phủ quy định về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ôtô.

Đối với doanh nghiệp kinh doanh vận tải đã hoặc sẽ ký hợp đồng với công ty Uber phải thực hiện đúng theo quy định của pháp luật khi cung cấp phương tiện, lái xe có sử dụng phần mềm ứng dụng Uber; đặc biệt là thực hiện đầy đủ trách nhiệm của đơn vị kinh doanh vận tải.

Trong công văn, Bộ trưởng Đinh La Thăng khẳng định sẽ chỉ đạo các cơ quan, đơn vị thực hiện thanh tra đột xuất và định kỳ đối với hoạt động các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ vận tải có sử dụng phần mềm Uber, nếu không đảm bảo sẽ phải chịu trách nhiệm trước pháp luật. Công ty Uber phải có trách nhiệm liên đới.

Ngoài ra, Bộ cũng đã có văn bản đề nghị Thủ tướng chỉ đạo các bộ, ngành địa phương quan tâm thực hiện nhiệm vụ quản lý Nhà nước đối với công ty Uber về nghĩa vụ thuế, tài chính, thương mại điện tử, thanh toán quốc tế…

Mới đây, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cũng đã có chỉ đạo các cơ quan chức năng và các địa phương nhanh chóng làm rõ tính hợp pháp của dịch vụ Uber, xem xét, cân nhắc thời điểm cho phép dịch vụ vận tải hành khách ứng dụng công nghệ mạng để điều hành hoạt động tại Việt Nam.