22:15 01/07/2013

10 công ty chứng khoán nắm hơn 63% thị phần môi giới

Thu Thủy

Tổng thị phần môi giới cổ phiếu của 10 công ty chứng khoán đứng đầu đạt hơn 63%

Tổng thị phần môi giới cổ phiếu của 10 công ty chứng khoán đứng đầu trên HOSE quý 2/2013.<br>
Tổng thị phần môi giới cổ phiếu của 10 công ty chứng khoán đứng đầu trên HOSE quý 2/2013.<br>
Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM (HOSE) vừa công bố thông tin về thị phần giá trị giao dịch môi giới quý 2/2013 của 10 công ty chứng khoán hàng đầu tại HOSE.

Theo đó, tổng thị phần môi giới cổ phiếu của 10 công ty chứng khoán đứng đầu đạt hơn 63%, còn gần 37% thị phần thuộc về các công ty chứng khoán còn lại.

Về vị trí cụ thể, Công ty Chứng khoán Tp.HCM (HSC) tiếp tục dẫn đầu thị trường với 12,57% thị phần. Đứng thứ 2 là Công ty Chứng khoán Sài Gòn (SSI) với 11,47% thị phần.

Hai vị trí dẫn đầu của HSC và SSI bỏ xa thị phần của 8 công ty chứng khoán còn lại trong nhóm 10 công ty chứng khoán đứng đầu, với mức thị phần mỗi công ty chiếm từ 3,08-6,63%.

Ở thị phần môi giới trái phiếu, Công ty Chứng khoán Bảo Việt đứng đầu với hơn 49,6% thị phần, Công ty Chứng khoán Vietcombank đạt thị phần gần 46%, Công ty Chứng khoán MB đạt thị phần hơn 4,5%...