08:50 04/06/2019

12 doanh nghiệp chốt danh sách trả cổ tức từ 4/6

Hà Anh

KHP, CSC, PCE, VSC, CSV, PTS, HTC, VTB, BMP, ARM, HAH và THI thông báo chốt danh sách cổ đông để thanh toán cổ tức bằng tiền

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

KHP, CSC, PCE, VSC, CSV, PTS, HTC, VTB, BMP, ARM, HAH và THI thông báo chốt danh sách cổ đông để thanh toán cổ tức bằng tiền.

* Ngày 21/6/2019, Công ty Cổ phần Điện lực Khánh Hoà (mã KHP-HOSE) trả cổ tức đợt 2/2018 bằng tiền với tỷ lệ 2%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 200 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 04/06/2019.

* Ngày 14/06/2019, Công ty Cổ phần Tập đoàn Cotana (mã CSC-HNX) trả cổ tức bằng tiền năm 2018 với tỷ lệ 10%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 04/06/2019.

* Ngày 28/6/2019, Công ty Cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí miền Trung (mã PCE-HNX) chi trả cổ tức năm 2018 bằng tiền với tỷ lệ 12%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.200 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 04/06/2019.

* Ngày 20/06/2019, Công ty Cổ phần Container Việt Nam (mã VSC-HOSE) chi trả cổ tức đợt 2/2018 bằng tiền với tỷ lệ 15%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.500 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 04/06/2019.

* Ngày 17/06/2019, Công ty Cổ phần Hóa chất Cơ bản miền Nam (mã CSV-HOSE) chi trả cổ tức đợt 3/2018 bằng tiền với tỷ lệ 16%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.600 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 04/06/2019.

* Ngày 12/06/2019, Công ty Cổ phần Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Hải Phòng (mã PTS-HNX) chi trả cổ tức năm 2018 bằng tiền với tỷ lệ 7%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 700 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 04/06/2019.

* Ngày 21/06/2019, Công ty Cổ phần Thương mại Hóc Môn (mã HTC-HNX) chi cổ tức đợt cuối năm 2018 bằng tiền với tỷ lệ 3%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 300 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 05/06/2019.

* Ngày 20/06/2019, Công ty Cổ phần Viettronics Tân Bình (mã VTB-HOSE) trả cổ tức năm 2018 bằng tiền với tỷ lệ 15%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.500 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 05/06/2019.

* Ngày 20/06/2019, Công ty Cổ phần Nhựa Bình Minh (mã BMP-HOSE) chi trả cổ tức đợt 2/2018 bằng tiền với tỷ lệ 25%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 2.500 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 05/06/2019.

* Ngày 25/06/2019, Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Hàng không (mã ARM-HNX) chi trả cổ tức năm 2018 bằng tiền với tỷ lệ 20%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 2.000 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 05/06/2019.

* Ngày 24/06/2019, Công ty Cổ phần Vận tải và Xếp dỡ Hải An (mã HAH-HOSE) chi trả cổ tức năm 2018 bằng tiền với tỷ lệ 15%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.500 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 05/06/2019.

* Ngày 17/06/2019, Công ty Cổ phần Thiết bị điện (mã THI-HOSE) trả cổ tức còn lại năm 2018 bằng tiền với tỷ lệ 10%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 05/06/2019.