16:11 20/07/2022

17 doanh nghiệp Nhà nước đạt doanh thu hợp nhất gần 900 nghìn tỷ đồng trong 6 tháng đầu năm

Hoàng Lan

Tổng lợi nhuận trước thuế hợp nhất 6 tháng đầu năm của 17/19 tập đoàn, tổng công ty nhà nước thuộc Uỷ ban Quản lý vốn Nhà nước ước đạt 53.274 tỷ đồng, bằng 139% kế hoạch năm và 91% so với cùng kỳ năm trước...

Theo Uỷ ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp, kết thúc 6 tháng đầu năm 2022, tổng doanh thu hợp nhất của 17/19 tập đoàn, tổng công ty (không bao gồm Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước -SCIC và Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam-VEC) ước đạt 892.166 tỷ đồng, bằng 90% kế hoạch năm và bằng 127% so với cùng kỳ năm 2021.

Tổng doanh thu của 19/19 công ty mẹ - tập đoàn, tổng công ty ước đạt 543.429 tỷ đồng, bằng 58% kế hoạch năm và bằng 128% so với cùng kỳ. Trong đó, một số tập đoàn, tổng công ty có doanh thu hợp nhất và Công ty mẹ đều đạt cao so với kế hoạch năm và so với cùng kỳ như Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (Petrovietnam), Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV) và Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex)...

Tổng lợi nhuận trước thuế hợp nhất của 17/19 tập đoàn, tổng công ty, không bao gồm SCIC và VEC ước đạt 53.274 tỷ đồng, bằng 139% kế hoạch năm và bằng 91% so với cùng kỳ.

 

Hiện nay, Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp vẫn còn có những tồn tại, hạn chế. Hoạt động sản xuất, kinh doanh và đầu tư phát triển của các tập đoàn, tổng công ty vẫn còn nhiều khó khăn. Việc phấn đấu hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ kế hoạch năm 2022 đòi hỏi Ủy ban và 19 doanh nghiệp trực thuộc cần đẩy mạnh hơn nữa các mặt công tác để tận dụng thời cơ, vượt qua thách thức, thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ được giao.

Ông Nguyễn Hoàng Anh, Chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước.

Tổng nộp Ngân sách Nhà nước hợp nhất của 16/19 tập đoàn, tổng công ty, không bao gồm Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam (VRG), SCIC và VEC, ước đạt 125.829 tỷ đồng, bằng 101% kế hoạch năm và bằng 121% so với cùng kỳ; tổng nộp Ngân sách Nhà nước 19/19 công ty mẹ - tập đoàn, tổng công ty ước đạt 31.818 tỷ đồng, bằng 82% kế hoạch năm và bằng 108% so với cùng kỳ.

Theo Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước, nhiều dự án đầu tư quan trọng đã đẩy nhanh tiến độ thực hiện, tiêu biểu như: dự án Nhà máy nhiệt điện Sông Hậu 1 hoàn thành đầu tư xây dựng và đi vào vận hành thương mại ngày 13/5/2022, dự án Nhà máy nhiệt điện Thái Bình 2 đã hòa đồng bộ bằng dầu ngày 12/5/2022 và bằng than ngày 16/6/2022, dự án nâng cấp mở rộng Nhà máy Lọc dầu Dung Quất đã hoàn thành đánh giá các nội dung chính của dự án và báo cáo Chính phủ tại văn bản số 3223/DKVN-CNK&LH ngày 15/6/2022;

Dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành giai đoạn 1 được thực hiện đúng tiến độ; khởi công dự án xây dựng và đầu tư mở rộng Cảng hàng không Điện Biên; hoàn thành công tác chuẩn bị đầu dự các dự án Nhà ga T3 Tân Sơn Nhất, dự án Mở rộng nhà ga T2 Nội Bài; Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) và các đơn vị đã khởi công 54 công trình lưới điện và đóng điện 44 công trình lưới điện…

Theo Chủ tịch Nguyễn Hoàng Anh, trong 6 tháng cuối năm 2022 và thời gian tiếp theo, Ủy ban sẽ xem xét, phê duyệt hoặc trình cấp có thẩm quyền phê duyệt các đề án, chiến lược, kế hoạch theo quy định; thực hiện tái cơ cấu, cổ phần hóa, thoái vốn nhà nước và sắp xếp lại, xử lý nhà, đất theo quy định và kế hoạch; và đẩy mạnh giám sát tài chính, giám sát đầu tư, thúc đẩy tiến độ triển khai các dự án đầu tư trọng điểm và kiện toàn đội ngũ lãnh đạo chủ chốt của doanh nghiệp.

Ngoài ra, người đứng đầu Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp giao nhiệm vụ cho 19 Tập đoàn, Tổng công ty thực hiện công tác tái cơ cấu, cổ phần hóa, thoái vốn nhà nước bảo đảm đúng kế hoạch và công khai, minh bạch theo quy định của pháp luật; đồng thời, phát hiện và xử lý dứt điểm các doanh nghiệp, dự án đầu tư thua lỗ, kém hiệu quả; lành mạnh hóa tài chính, xử lý dứt điểm nợ không có khả năng thành toán và các tài sản không sinh lời.