12:04 17/05/2012

4 tháng, FPT lãi 755 tỷ đồng, tăng 14% so với cùng kỳ

Hà Anh

Lợi nhuận sau thuế cổ đông công ty mẹ FPT đạt mức trên 453 tỷ đồng, tăng 21% so với cùng kỳ, EPS đạt 2.099 đồng

Diễn biến giá cổ phiếu FPT trong 3 tháng qua - Nguồn: HSX.
Diễn biến giá cổ phiếu FPT trong 3 tháng qua - Nguồn: HSX.
Công ty cổ phần FPT (mã FPT-HSX) vừa công bố kết quả kinh doanh 4 tháng năm 2012.

Theo đó, kết thúc 4 tháng năm 2012, lợi nhuận toàn Tập đoàn FPT đạt trên 755 tỷ đồng, tăng trưởng 14% so với cùng kỳ năm 2011 và hoàn thành 98% kế hoạch đề ra. Doanh thu đạt gần 7.826 tỷ đồng và đạt 100% kế hoạch đề ra.

Lợi nhuận sau thuế cổ đông công ty mẹ đạt mức trên 453 tỷ đồng, tăng 21% so với cùng kỳ, lãi cơ bản trên cổ phiếu (EPS) đạt 2.099 đồng.

Các lĩnh vực kinh doanh cốt lõi của Tập đoàn vẫn giữ vững mức tăng trưởng đáng kể đặc biệt là các lĩnh vực kinh doanh dịch vụ. Công ty hệ thống thông tin FPT đã triển khai hệ thống ERP cho Kho bạc nhà nước và khởi động dự án ERP cho Công ty Nhựa Đại Đồng Tiến.

Mới đây, FPT đã chốt quyền trả cổ tức năm 2011 với tỷ lệ 45%. Trong đó, cổ tức chi trả bằng tiền mặt là 20%, tương đương 2.000 đồng/cổ phiếu (cổ tức đã tạm ứng là 10%). Cổ tức bằng cổ phiếu là 25% (4 cổ phiếu hiện hữu được chia thêm 1 cổ phiếu mới). Lãi cơ bản trên cổ phiếu năm 2011 đạt 7.861 đồng/cổ phiếu.