00:39 09/09/2010

4 tổ chức tài chính cùng thỏa thuận hợp tác chiến lược

Thanh Phương

4 tổ chức trong lĩnh vực chứng khoán, bảo hiểm, đầu tư bất động sản, quản lý nợ cùng ký thỏa thuận hợp tác 4 bên

Lễ ký thỏa thuận hợp tác 4 bên giữa ABS, ABLand, ABBA và VNI.
Lễ ký thỏa thuận hợp tác 4 bên giữa ABS, ABLand, ABBA và VNI.
4 tổ chức trong lĩnh vực chứng khoán, bảo hiểm, đầu tư bất động sản, quản lý nợ và khai thác tài sản cùng ký thỏa thuận hợp tác 4 bên trong ngày 8/9.

4 tổ chức này gồm Công ty Cổ phần Chứng khoán An Bình (ABS), Công ty Cổ phần Đầu tư Bất động sản An Bình (ABLand), Công ty TNHH MTV Quản lý nợ và Khai thác tài sản Ngân hàng An Bình (ABBA) và Công ty Cổ phần Bảo hiểm hàng không (VNI).

Tại thỏa thuận này, 4 bên thống nhất, ngoài mục đích tăng cường hợp tác giữa các thành viên, các bên cam kết cùng khai thác tối đa thế mạnh tổng hợp trong các lĩnh vực hoạt động của từng đơn vị.

4 bên cam kết nỗ lực phối hợp để cùng nhau thiết kế, xây dựng và cung cấp cho khách hàng những sản phẩm dịch vụ chung và liên kết để mang đến cho khách hàng nhiều cơ hội lựa chọn đầu tư, gia tăng giá trị hiệu quả kinh doanh của mỗi bên tạo thuận lợi và đáp ứng yêu cầu của khách hàng.

Theo thỏa thuận hợp tác, trên cơ sở đánh giá năng lực và tiềm năng hiện tại, các bên phối hợp xúc tiến nhanh việc phối hợp đồng bộ nhằm thu xếp tạo thêm khả năng, cơ hội về nguồn vốn đầu tư trên thị trường chứng khoán cho khách hàng đầu tư có tài sản là bất động sản. Ngoài ra, các bên sẽ sử dụng các lợi thế đặc trưng của mình nhằm cung cấp cho các đối tác.

Ví dụ, ABS với hệ thống mạng lưới sàn giao dịch và hệ thống trình chiếu trên 14 tỉnh thành và hơn 20.000 nhà đầu tư sẽ quảng bá các sản phẩm bất động sản của ABLand và VNI trong giờ giao dịch đến nhà đầu tư. Ngược lại, VNI và ABLand cũng như ABBA sẽ cung cấp các dịch vụ về bất động sản, tái cơ cấu nợ, bảo hiểm cho các nhà đầu tư của ABS với những điều kiện ưu tiên thuận lợi.

Các bên cam kết sẽ dành cho nhau những ưu đãi cũng như mức phí sử dụng dịch vụ thấp nhất hiện hành, theo đó nhà đầu tư là khách hàng của một trong những đối tác khi sử dụng sản phẩm dịch vụ của các bên sẽ được hưởng các chính sách, chế độ ưu đãi toàn phần.

Đại diện các bên cam kết sẽ đẩy mạnh tối đa các hoạt động phát triển kinh doanh trong năm 2010 - 2011, đồng thời xúc tiến triển khai thực hiện ngay các điều khoản trong thỏa thuận.