21:38 06/04/2007

4 tỷ USD đổ vào thị trường chứng khoán Việt Nam

Ngân hàng Thế giới (WB) ước tính các nhà đầu tư nước ngoài đã rót khoảng 4 tỷ USD vào thị trường chứng khoán Việt Nam

WB đánh giá thị trường chứng khoán sẽ còn tiếp tục được mở rộng do 20 doanh nghiệp nhà nước lớn sẽ niêm yết vào năm 2007.
WB đánh giá thị trường chứng khoán sẽ còn tiếp tục được mở rộng do 20 doanh nghiệp nhà nước lớn sẽ niêm yết vào năm 2007.
Ngân hàng Thế giới (WB) ước tính các nhà đầu tư nước ngoài đã rót khoảng 4 tỷ USD vào thị trường chứng khoán Việt Nam.

Đây là số liệu đưa ra trong bản báo cáo cập nhật tình hình kinh tế khu vực Đông Á - Thái Bình Dương vừa được công bố hôm qua ca WB.

WB đánh giá thị trường chứng khoán sẽ còn tiếp tục được mở rộng do 20 doanh nghiệp nhà nước lớn sẽ niêm yết vào năm 2007. Mức vốn hóa của thị trường chứng khoán Việt Nam tăng mạnh từ dưới 0,5 tỷ USD vào tháng 12/2005 lên 13,8 tỷ USD (22,7% GDP) vào cuối năm ngoái và hiện nay đạt mức 24,4 tỷ USD.

Cũng theo báo cáo này, mặc dù lạm phát hầu như có khuynh hướng giảm dần nhưng trong tương lai, áp lực về giá vẫn sẽ còn tồn tại, thể hiện rõ nét nhất với việc tăng giá của sắt, thép và xi măng.