14:30 01/06/2011

5 tháng, 620 nghìn người được tạo việc làm

Vũ Quỳnh

Mặc dù lạm phát tăng cao nhưng thị trường lao động vẫn đạt được những kết quả khả quan

Báo cáo của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về tình hình kinh tế xã hội  tháng 5 và 5 tháng đầu năm 2011 cho thấy, công tác tạo và giải quyết việc làm đang  có nhiều chuyển biến tích cực. Thị trường lao động vẫn trên đà  tăng trưởng.

Số liệu từ bộ này cho biết, riêng trong  tháng 5/2011, cả nước ước tạo việc làm cho khoảng 135 nghìn người, trong đó xuất khẩu lao động khoảng 7 nghìn người. Như vậy, 5 tháng đầu năm 2011, cả nước ước tạo việc làm  cho khoảng 620 nghìn người, trong đó xuất khẩu lao động khoảng 36 nghìn người.

Đặc biệt, đã xuất hiện nhiều mô hình  tạo việc làm mới có hiệu quả từ nguồn vốn vay của quỹ quốc gia về việc làm. Tại nhiều địa phương, chương trình tạo việc làm được  lồng ghép với chương trình tổ nhóm giúp nhau làm kinh tế của thanh niên, phụ nữ, nông dân… Như  mô hình kinh tế trang trại; mô hình cho người khiếm thị vay vốn mở cơ sở vật lý trị liệu tại Thanh Hóa, làm các sản phẩm từ mây tre tại Đà Nẵng...

Ngoài ra, các bộ, ngành và địa phương đã chủ động lồng ghép các chương trình phát triển kinh tế - xã hội nhằm huy động mọi nguồn lực xã hội để phát triển, tạo thêm việc làm mới; đẩy mạnh hoạt động dự báo và thông tin thị trường lao động trong và ngoài nước; kết nối cung - cầu lao động thông qua nhiều hình thức như tổ chức sàn giao dịch việc làm  nhằm tạo việc làm cho người dân, đặc biệt là cho các nhóm đối tượng yếu thế như lao động là người tàn tật, lao động là người dân tộc, lao động vùng chuyển đổi mục đích sử dụng đất nông nghiệp,…

Cũng theo ước tính của Bộ Kế hoạch và Đầu tư,  6 tháng đầu năm 2011, cả nước sẽ tạo việc làm cho khoảng 755 nghìn người, bằng xấp xỉ so với cùng kỳ năm 2010. Trong đó, xuất khẩu lao động sẽ vào  khoảng 43 nghìn người, đạt trên 50% chỉ tiêu mà Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đặt ra cho họat động này.