17:25 02/07/2021

6 tháng đầu năm: Sơn La thu hơn 170 tỷ đồng từ đấu giá đất

Đỗ Phong

Theo kế hoạch khai thác quỹ đất để tạo nguồn thu năm 2021, tổng số khu đất dự kiến đưa vào khai thác trên địa bàn tỉnh Sơn La là 186 khu đất với diện tích trên 1,6 triệu m2...

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Theo số liệu tổng hợp từ Sở Tài nguyên và Môi trường Sơn La, 6 tháng đầu năm 2021, toàn tỉnh đã tổ chức đấu giá thành công hơn 5,6ha đất; thu nộp ngân sách nhà nước hơn 171 tỷ đồng.

Thực hiện Kế hoạch khai thác quỹ đất để tạo nguồn thu, năm 2021, tổng số khu đất dự kiến đưa vào khai thác trên địa bàn tỉnh Sơn La là 186 khu đất với diện tích trên 1,6 triệu m2. Trong đó, 100 khu đất chuyển tiếp từ năm 2020 sang và 86 khu đất đấu giá mới.

Kết quả, từ đầu năm tới nay, toàn tỉnh đã tổ chức đấu giá thành công 56.891m2; thu nộp ngân sách hơn 171 tỷ đồng.

Sở Tài nguyên và Môi trường Sơn La cho biết, trong 6 tháng qua, một số huyện có kết quả đấu giá đạt cao gồm: Huyện Mộc Châu đấu giá thành công hơn 20.000m2 đất, thu nộp ngân sách hơn 87 tỷ đồng; Thành phố Sơn La đấu giá thành công hơn 2.700m2, thu nộp ngân sách hơn 33 tỷ đồng; huyện Vân Hồ đấu giá thành công hơn 5.000m2, thu nộp ngân sách hơn 18 tỷ đồng…

Tuy nhiên, còn 3 huyện chưa tổ chức đấu giá trong 6 tháng là Thuận Châu, Bắc Yên, Sốp Cộp.

Theo báo cáo từ Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, công tác đấu giá đất 6 tháng đầu năm gặp nhiều khó khăn do tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, ảnh hưởng đến việc thu hút đầu tư. Người dân ít có nhu cầu về đất ở, hầu hết các cuộc đấu giá do các huyện, thành phố tổ chức triển khai, tuyên truyền công khai bán hồ sơ đấu giá nhưng người có nhu cầu tham gia đấu giá hạn chế và giảm dần.

Ngoài ra, công tác giải phóng mặt bằng còn gặp khó do thiếu kinh phí, người dân chưa đồng thuận với chính sách bồi thường, hỗ trợ…

Để thúc đẩy triển khai các hoạt động này trong 6 tháng cuối năm 2021, Sở Tài nguyên và Môi trường Sơn La đã đề nghị các huyện, thành phố kịp thời bố trí vốn hoặc ứng vốn cho công tác giải phóng mặt bằng để bồi thường về đất đai, tài sản cho các đối tượng bị ảnh hưởng; đồng thời, có vốn để đầu tư hạ tầng kỹ thuật các khu khai thác quỹ đất.

Cùng với đó phối hợp với các sở, ngành liên quan trong quá trình đề xuất lập, thực hiện và quản lý quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất nhằm nâng cao chất lượng, đảm bảo tính khả thi của quy hoạch; phối hợp tốt trong kiểm tra, giám sát chất lượng kết cấu hạ tầng của chủ đầu tư các dự án triển khai trên địa bàn.

Sở cũng đề nghị các huyện, thành phố tiếp tục thực hiện các dự án khai thác quỹ đất gắn với việc hình thành các khu dân cư tập trung và dự án chỉnh trang đô thị, phối hợp với nhà đầu tư ưu tiên bố trí quỹ đất tái định cư của từng dự án…