07:49 07/07/2011

6 tháng, Hà Nội kỷ luật 69 cấp ủy viên các cấp

Thúy Hằng

6 tháng đầu năm nay Hà Nội đã thi hành kỷ luật 311 đảng viên, tăng 16 trường hợp so với cùng kỳ năm 2010

Ngày 6/7, Thành ủy Hà Nội đã tổ chức Hội nghị sơ kết 3 năm triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khóa X về tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của Đảng.

Tại đây, Phó chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Thành ủy Nguyễn Quang Huy đã cho biết, trong 6 tháng đầu năm nay, cấp ủy và ủy ban kiểm tra các cấp đã thi hành kỷ luật 311 Đảng viên (tăng 16 trường hợp so với cùng kỳ năm 2010), trong đó có 69 trường hợp là cấp ủy viên các cấp.

Trong số Đảng viên bị kỷ luật, có 14 Đảng viên bị cách chức, 36 người bị truy tố trước pháp luật.

Nhìn lại 3 năm qua, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Hà Nội Trần Trọng Dực cho biết số Đảng viên bị thi hành kỷ luật trong toàn Đảng bộ thành phố đã giảm dần.

Cụ thể, năm 2008 thi hành kỷ luật 913 Đảng viên, năm 2009 thi hành kỷ luật 734 Đảng viên, năm 2010, số Đảng viên bị thi hành kỷ luật giảm xuống còn 618 người.

Trong 2.265 Đảng viên bị kỷ luật nói trên, có 807 trường hợp là cấp ủy viên các cấp (chiếm 35,63%). Về mức độ, 720 Đảng viên bị khiển trách, 1097 Đảng viên bị cảnh cáo, 180 Đảng viên bị cách chức, 268 Đảng viên bị khai trừ khỏi tổ chức Đảng, 104 Đảng viên bị xử lý hành chính, 172 Đảng viên bị xử lý bằng pháp luật.

Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Hà Nội cũng chỉ ra một trong những nguyên nhân dẫn tới chất lượng, hiệu quả thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát cán bộ Đảng viên còn hạn chế là do “còn tình trạng nể nang, né tránh trong quá trình thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật tổ chức Đảng và Đảng viên vi phạm”.

Đặc biệt chú ý đến con số giảm dần của ba năm trước song lại tăng trong 6 tháng gần đây, Ủy viên Ủy ban kiểm tra Trung ương Tô Quang Thu đề nghị Hà Nội trong quá trình thực hiện kiểm tra, giám sát cán bộ Đảng viên thời gian tới đây cần gắn bó chặt chẽ giữa xây và chống, kể cả khi xử lý kỷ luật cũng phải lấy mục đích xây dựng làm chính.

Nhấn mạnh việc kiểm tra, giám sát, xử lý kỷ luật cán bộ, Đảng viên vốn "đụng chạm đến từng cá nhân cụ thể" cho nên quá trình thực hiện vô cùng khó khăn, Phó bí thư thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Công Soái đề nghị ủy ban kiểm tra các cấp cần chủ động tham mưu cho cấp ủy để ngăn từ  gốc vi phạm, khắc phục tình trạng nể nang, né tránh, ngại va chạm, ngại xử lý vi phạm để làm tốt hơn công tác này trong thời gian tới.