11:42 20/08/2014

6 tháng, PNJ báo lãi hợp nhất đạt hơn 146 tỷ đồng

Hà Anh

6 tháng, doanh thu thuần của PNJ đạt 4.924,6 tỷ, lãi sau thuế đạt 146,4 tỷ, tăng 63,5% so với cùng kỳ

Diễn biến giá cổ phiếu PNJ trong 3 tháng qua - Nguồn: HOSE.<br>
Diễn biến giá cổ phiếu PNJ trong 3 tháng qua - Nguồn: HOSE.<br>
Công ty Cổ phần Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (mã PNJ-HOSE) công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý 2 và lũy kế 6 tháng năm 2014.

Theo đó, doanh thu thuần trong quý 2 của PNJ đạt 2.471 tỷ, tăng 21% so với cùng kỳ. Trong đó, doanh thu từ vàng bạc đá quý đạt 1.760 tỷ, doanh thu bán xăng dầu đạt gần 700 tỷ; doanh thu từ bán đồng hồ phụ kiện đạt hơn 2 tỷ và doanh thu từ cung cấp dịch vụ đạt 9,6 tỷ.

Lợi nhuận gộp trong quý 2 của PNJ tăng 47,2% đạt 201 tỷ; doanh thu tài chính tăng hơn 1.633% đạt 12,3 tỷ; chi phí bán hàng tăng 23,8% lên hơn 80 tỷ, chi phí quản lý tăng gần 34% lên 30,5 tỷ.

Trong quý này, công ty ghi nhận lỗ từ công ty liên doanh, liên kết là hơn 616 triệu (cùng kỳ lãi 2,8 tỷ); lợi nhuận sau thuế trong quý 2 tăng 170% so với cùng kỳ đạt 63,8 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ tăng 150,8% so với cùng kỳ đạt 59,2 tỷ.

Lũy kế 6 tháng đầu năm 2014, doanh thu thuần của PNJ đạt 4.924,6 tỷ, tăng 29% so với cùng kỳ; lợi nhuận sau thuế đạt 146,4 tỷ, tăng 63,5% so với cùng kỳ. EPS đạt 1.822 đồng, riêng EPS quý 2 đạt 783 đồng.

Theo PNJ, có bốn nguyên nhân làm cho doanh thu và lợi nhuận trong quý 2/2014 tăng so với cùng kỳ gồm: Một là, doanh thu tăng từ hoạt động kinh doanh hợp nhất bán xăng dầu Công ty SFC làm tăng 32% so với cùng kỳ; doanh thu từ hoạt động kinh doanh vàng bạc giảm 11% chủ yếu do doanh thu hoạt động vàng miếng giảm 443 tỷ, tương đương giảm 21,5%; hoạt động kinh doanh nữ trang tăng 10% so với cùng kỳ.

Hai là, lợi nhuận trước thuế đạt 77,5 tỷ tăng so với cùng kỳ do hợp nhất kết quả hoạt động kinh doanh SFC là 11,7 tỷ, lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh của PNJ tăng 33,8 tỷ, tương ứng tăng 128% do giá vàng ổn định, hoạt động kinh doanh tăng trưởng tốt ở các mặt hàng có giá trị.

Ba là, chi phí phát sinh của PNJ trong kỳ tăng 14%; chi phí bán hàng và quản lý hợp nhất từ SFC là 15,46 tỷ, tương tăng 18% đồng thời PNJ áp dụng các chính sách khuyến mãi giảm giá, kích cầu trong tình hình sức mua có dấu hiệu tốt.

Bốn là, trong kỳ PNJ ghi nhận khoản thu nhập từ cổ tức từ Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đông Á là gần 7,7 tỷ đồng - tăng so với cùng kỳ.