07:25 27/10/2014

87% doanh nghiệp niêm yết trên HNX có lãi

Hà Anh

87% doanh nghiệp có kết quả hoạt động kinh doanh có lãi và 13% doanh nghiệp có kết quả kinh doanh lỗ

Trang web của HNX.<br>
Trang web của HNX.<br>
Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội cho biết 99% doanh nghiệp niêm yết trên HNX công bố báo cáo tài chính quý 3/2014 đúng hạn.

Theo đó, tính đến hết ngày 20/10/2014, kỳ hạn công bố báo cáo tài chính quý 3/2014 đối với các doanh nghiệp không phải là công ty mẹ hoặc là đơn vị kế toán cấp trên có các đơn vị kế toán trực thuộc (theo quy định tại Thông tư 52/2012/TT-BTC), có 206/208 doanh nghiệp, tương ứng 99% doanh nghiệp niêm yết trên HNX công bố báo cáo tài chính đúng hạn.

Trong đó, 87% doanh nghiệp có kết quả hoạt động kinh doanh có lãi, giá trị lãi tăng 33,5% so với cùng kỳ năm trước và 13% doanh nghiệp có kết quả kinh doanh lỗ, giá trị lỗ tăng 98,2% so với cùng kỳ năm trước.