21:47 15/10/2012

9 tháng, Việt Nam xuất siêu 143 triệu USD

Ngọc Anh

Tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu của Việt Nam đạt 166,96 tỷ USD, tăng 12% so với cùng kỳ năm 2011

<span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial, Verdana; font-size: 12px; font-style: normal; font-variant: normal; letter-spacing: normal; line-height: normal; orphans: 2; text-align: center; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px; -webkit-text-size-adjust: auto; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255); "><span style="font-family: Arial, sans-serif; font-size: 10pt; ">Tình hình xuất khẩu 10 nhóm hàng lớn nhất
<span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial, Verdana; font-size: 12px; font-style: normal; font-variant: normal; letter-spacing: normal; line-height: normal; orphans: 2; text-align: center; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px; -webkit-text-size-adjust: auto; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255); "><span style="font-family: Arial, sans-serif; font-size: 10pt; ">Tình hình xuất khẩu 10 nhóm hàng lớn nhất
Tổng cục Hải quan (Bộ Tài chính) vừa công bố tình hình xuất, nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam từ ngày 16/9/2012 đến 30/9/2012.

Theo đó, tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam trong nửa cuối tháng 9/2012 đạt 9,62 tỷ USD, tăng 6,5% so với kết quả thực hiện trong nửa đầu tháng 9/2012.

Như vậy, tính đến hết tháng 9/2012, tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu của Việt Nam đạt 166,96 tỷ USD, tăng 12% so với cùng kỳ năm 2011.

Trong đó, xuất khẩu đạt gần 83,55 tỷ USD, tăng 18,6% và nhập khẩu đạt 83,41 tỷ USD, tăng 6,1%.

Với kết quả trên, Việt Nam xuất siêu 143 triệu USD trong 9 tháng đầu năm 2012.

Phân chia theo loại hình doanh nghiệp, thì trị giá xuất khẩu hàng hóa của các doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) trong nửa đầu tháng 9/2012 đạt 2,82 tỷ USD, nâng tổng kim ngạch xuất khẩu trong 9 tháng lên 45,95 tỷ USD, tăng 37,3% so với cùng kỳ năm trước và chiếm 55% tổng trị giá xuất khẩu của cả nước.

Tương tự, trị giá nhập khẩu hàng hóa của khối doanh nghiệp trên trong 9 tháng đạt 43,59 tỷ USD, tăng 24% so với cùng kỳ năm 2011 và chiếm 52,3% tổng trị giá nhập khẩu của Việt Nam.