06:00 12/08/2022

Bắc Giang đẩy nhanh việc triển khai các dự án khu đô thị, khu dân cư mới

Thanh Xuân -

Thời gian tới, để đẩy nhanh việc triển khai các dự án khu đô thị, khu dân cư, Bắc Giang cần tích cực trong công tác giải phóng mặt bằng. Đồng thời chủ động tháo gỡ khó khăn cho chủ đầu tư; đề xuất biện pháp xử lý đối với hành vi vi phạm…

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Trên địa bàn tỉnh Bắc Giang hiện có 138 dự án khu đô thị, khu dân cư mới đã được UBND tỉnh chấp thuận đầu tư và phê duyệt kết quả lựa chọn chủ đầu tư.

CÁC DỰ ÁN ĐƯỢC TRIỂN KHAI ĐỒNG BỘ

Trong đó 17 dự án đã hoàn thành, 12 dự án cơ bản hoàn thành, 26 dự án đang thi công xây dựng, 20 dự án đang tiến hành giải phóng mặt bằng; 63 dự án đang hoàn thiện báo cáo nghiên cứu khả thi để trình thẩm định theo quy định. Từ đầu năm đến nay, các dự án đều được triển khai đồng bộ, tiến độ từng bước được đẩy nhanh sau thời gian dài chịu ảnh hưởng của dịch Covid-19. Đã có thêm 5 dự án khu đô thị, khu dân cư mới hoàn thành so với quý 4/2021.

Theo mục tiêu phát triển nhà ở đến năm 2025 của tỉnh, diện tích nhà ở bình quân đến năm 2025 đạt khoảng 29,2 m2 sàn/người. Tổng diện tích nhà ở tăng thêm đến 2025 khoảng 17,6 triệu m2 sàn, trong đó nhà ở thương mại là 7,3 triệu m2 sàn; nhà ở xã hội cho người thu nhập thấp khoảng 1,245 triệu m2 sàn; nhà ở cho công nhân 6,2 triệu m2 sàn; nhà ở cho sinh viên 13 nghìn m2 sàn; nhà ở hộ gia đình, cá nhân tự xây 2,7 triệu m2 sàn… Dự kiến quỹ đất cần thiết để đáp ứng nhu cầu phát triển nhà ở của tỉnh khoảng 2.406,61 ha. Tổng kinh phí 243.059 tỷ đồng.

Còn mục tiêu đến năm 2030 là diện tích nhà ở bình quân 32,5m2 sàn/người. Tổng diện tích nhà ở tăng thêm giai đoạn 2026 - 2030 đạt khoảng 22,6 triệu m2 sàn, trong đó nhà ở thương mại 7,5 triệu m2 sàn, nhà ở xã hội cho người thu nhập thấp 1.015.000 m2 sàn, nhà ở cho công nhân 11,5 triệu m2 sàn, nhà ở cho sinh viên 37 nghìn m2 sàn, nhà ở hộ gia đình, cá nhân tự xây 2.548.000 m2 sàn… Dự kiến, quỹ đất để đáp ứng nhu cầu phát triển nhà ở của tỉnh khoảng 1.656,91 ha. Tổng kinh phí khoảng 245.951 tỷ đồng.

Hiện, trên địa bàn tỉnh vẫn còn những dự án chậm tiến độ, phải xin gia hạn thực hiện dự án nhiều lần. Nguyên nhân chủ yếu là do vướng mắc trong công tác bồi thường giải phóng mặt bằng; công tác quản lý chất lượng tại một số dự án còn chưa đáp ứng yêu cầu; một số chủ đầu tư chưa thực sự tích cực trong việc triển khai dự án, từ việc chuẩn bị các thủ tục đầu tư tới việc thi công xây dựng.

Ngoài ra, việc kiểm tra, giám sát của một số cơ quan quản lý nhà nước còn chưa chủ động, chưa kịp thời nên chưa phát hiện được các khó khăn, vướng mắc để đề xuất giải quyết.

YÊU CẦU THI CÔNG ĐÚNG THỜI GIAN

Về tình hình thực hiện các dự án khu đô thị, khu dân cư, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang, ông Phan Thế Tuấn cho rằng một mặt ghi nhận những kết quả đạt được. Đồng thời cũng yêu cầu UBND các huyện, thành phố cần tích cực hơn nữa đối với công tác chỉ đạo giải phóng mặt bằng ở các dự án khu đô thị, khu dân cư, khu nhà ở trên địa bàn. "Phải xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm của địa phương trong năm 2022 để khẩn trương tháo gỡ khó khăn cho các chủ đầu tư, thực hiện đẩy nhanh tiến độ dự án; đặc biệt kịp thời đề xuất biện pháp xử lý các hành vi vi phạm, kiến nghị thu hồi dự án không triển khai hoặc triển khai chậm do lỗi của chủ đầu tư", lãnh đạo tỉnh nhấn mạnh.

Ngoài ra, cần chỉ đạo thực hiện niêm yết công khai thông tin và tiến độ dự án; chủ động phát hiện, xử lý thông tin liên quan đến tình trạng “cò”, “đầu cơ”, thao túng thị trường, không để xảy ra tình trạng mất an ninh trật tự trên địa bàn.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Xây dựng tiếp tục theo dõi chặt chẽ, chính xác tình hình thực hiện dự án đầu tư khu đô thị, khu dân cư trên địa bàn tỉnh; đôn đốc các chủ đầu tư, các địa phương xây dựng kế hoạch thực hiện dự án và giám sát chặt chẽ tiến độ triển khai theo kế hoạch.

Về phía chủ đầu tư, cần chủ động tập trung đẩy nhanh tiến độ các dự án; công khai đầy đủ chính xác các thông tin của dự án, bất động sản đưa vào kinh doanh theo quy định. Phối hợp với các địa phương và các cơ quan liên quan giải quyết dứt điểm những khó khăn, vướng mắc liên quan đến công tác bồi thường giải phóng mặt bằng. Với các dự án nhà ở xã hội cần xây dựng giá bán, giá cho thuê trình Sở Tài chính tổ chức thẩm định. Đồng thời triển khai việc bán, cho thuê đúng quy định của Nhà nước.