17:39 11/10/2022

Bắc Giang: Không quy hoạch các khu dân cư 1 đến 2 dãy nhà liền kề bám dọc quốc lộ, tỉnh lộ

Thanh Xuân

Đối với các dự án khu đô thị, khu dân cư, khu nhà ở bám dọc các trục quốc lộ, tỉnh lộ, khi thực hiện đầu tư xây dựng phải có quy hoạch chi tiết được duyệt đảm bảo đầy đủ hạ tầng kỹ thuật, xã hội. Không quy hoạch thành các khu dân cư 1 đến 2 dãy nhà liền kề bám dọc quốc lộ, tỉnh lộ…

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

UBND tỉnh Bắc Giang vừa chỉ đạo Sở Xây dựng tỉnh, UBND các huyện/thành phố trong quá trình lập, thẩm định, phê duyệt nhiệm vụ và đồ án quy hoạch khu đô thị, dân cư, ngoài việc tuân thủ quy định pháp luật về quy hoạch, phải đảm bảo các chỉ tiêu đúng quy chuẩn kỹ thuật quốc gia hiện hành về quy hoạch xây dựng.

Theo đó, nguyên tắc tuân thủ đối với quy hoạch là, các chủ đầu tư khi trình phê duyệt nhiệm vụ và đồ án quy hoạch phải đảm bảo thống nhất, phù hợp với quy hoạch cấp cao hơn. Nội dung thể hiện đối với thuyết minh, bản vẽ của nhiệm vụ và đồ án quy hoạch xây dựng phải tuân thủ quy định hiện hành.

Đối với dự án khu đô thị, khu dân cư, khu nhà ở bám dọc các trục quốc lộ, tỉnh lộ khi thực hiện đầu tư xây dựng phải có quy hoạch chi tiết được duyệt đảm bảo đầy đủ hạ tầng kỹ thuật, xã hội. Không quy hoạch thành các khu dân cư 1 đến 2 dãy nhà liền kề bám dọc quốc lộ, tỉnh lộ.

Về quy hoạch sử dụng đất, khi lập quy hoạch chi tiết xây dựng cần bố trí chiều rộng tối thiểu 5,5m đối với lô đất ở liền kề đô thị và 6m đối với lô đất ở liền kề nông thôn; tùy từng điều kiện cụ thể để tính toán chiều sâu cho hợp lý. Đối với các lô đất cạnh đường (từ cấp liên khu vực trở lên) trong quy hoạch khu đô thị (bề rộng mặt cắt ngang đường gồm cả vỉa hè, tối thiểu 26m) bố trí chiều rộng lô đất ở liền kề từ 7-10m.

Đối với các tuyến phố có vị trí lợi thế về kinh tế đô thị, chiều rộng lô đất quy hoạch theo hướng chia lô lớn (khoảng 15m trở lên) để ở và kinh doanh thương mại dịch vụ. Khi lập, phê duyệt quy hoạch chi tiết phải thống nhất với quy chế quản lý kiến trúc của đô thị.

Quy hoạch tỷ lệ đất ở không quá 27% quy mô đồ án. Hạn chế quy hoạch đất ở liền kề bám dọc toàn bộ các trục giao thông chính đi qua khu đô thị, dân cư, phải dành quỹ đất để bố trí công trình công cộng, thương mại dịch vụ, tạo các điểm nhấn về không gian, kiến trúc cảnh quan đô thị.

Ngoài ra, về đường giao thông, đường quy hoạch mới trong nhóm nhà ở phải được quy hoạch, xây dựng đảm bảo bề rộng tối thiểu 20m (trong đó: lòng đường tối thiểu 8,0m, vỉa hè mỗi bên tối thiểu 6,0m). Đối với các khu đô thị, dân cư mới có các tuyến đường từ liên khu vực trở lên, đường huyện, đường tỉnh, quốc lộ đi qua, ngoài tuân thủ quy định về hành lang an toàn đường bộ thì vỉa hè tiếp giáp tối thiểu rộng 9m.

Đối với tuyến đường giữa khu dân cư hiện hữu và khu đô thị, dân cư mới (bao gồm cả đường cải tạo và quy hoạch mới) lòng đường tối thiểu 7m, vỉa hè phía khu dân cư hiện hữu tối thiểu 3m. Đối với các đường có vỉa hè tiếp giáp với khu cây xanh, vườn hoa, chân hoặc đỉnh đê, kè, taluy (nếu không bố trí đường ống kỹ thuật) được phép tổ chức vỉa hè tối thiểu 3,0m. Không cho phép tổ chức các loại đường không có vỉa hè đối với các khu vực còn lại.

Khi thực hiện lập quy hoạch xây dựng khu đô thị, dân cư, phải xác định khoảng cách, phần diện tích đất phía sau 2 dãy nhà và đầu hồi giữa 2 dãy nhà (khoảng cách ≥4m) là đất sử dụng cho công trình hạ tầng kỹ thuật; thiết kế công trình hạ tầng kỹ thuật phía sau 2 dãy nhà và đầu hồi giữa 2 dãy nhà phải tuân thủ theo đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng được duyệt.