17:19 05/05/2022

Bảo tàng Dân tộc học cho thuê cơ sở, nhà, đất trái quy định

Thanh Xuân

Theo kết luận của Thanh tra Chính phủ, Bảo tàng Dân tộc học đã cho các tổ chức, cá nhân thuê cơ sở, nhà, đất và liên doanh, liên kết trong thời gian dài nhưng không lập đề án sử dụng tài sản công vào mục đích kinh doanh, cho thuê; không thực hiện đấu giá, không thực hiện trích khấu hao tài sản…

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Thanh tra Chính phủ vừa có Thông báo số 638/TB-TTCP về kết luận thanh tra công tác quản lý tài chính, tài sản công, thực hiện các dự án đầu tư; tổ chức hợp tác nghiên cứu, đào tạo, liên kết đào tạo, cấp bằng thạc sĩ, tiến sĩ giai đoạn 2015-2019 của Viện Hàn lâm khoa học xã hội Việt Nam.

Kết quả thanh tra cho thấy, đơn vị cấp dưới của Viện Hàn lâm khoa học xã hội Việt Nam là Bảo tàng Dân tộc học nộp không đầy đủ các loại thuế theo quy định với số tiền là 1.119,314 triệu đồng. Ngoài ra cũng chưa xử lý dứt điểm số tiền 5.371 USD của Đề tài "Tác động của tivi đối với sự thay đổi gia đình người Thái ở Việt Nam".

Bên cạnh đó, Bảo tàng Dân tộc học, Văn phòng, Nhà xuất bản Khoa học xã hội đã cho các tổ chức, cá nhân thuê cơ sở, nhà, đất và liên doanh, liên kết trong thời gian dài nhưng không lập đề án sử dụng tài sản công vào mục đích kinh doanh, cho thuê; không thực hiện đấu giá, không thực hiện trích khấu hao tài sản; không thông báo công khai giá cho thuê, vi phạm quy định của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công.

Đặc biệt việc quản lý dự án còn nhiều yếu kém, dẫn đến trong quá trình thực hiện phải thay đổi model, xuất xứ so với hợp đồng; thành lập tổ giám sát dự án đầu tư không đúng quy định của Luật Đấu thầu.

Ngoài ra Thanh tra Chính phủ còn phát hiện, Bảo tàng Dân tộc học thành lập Ban quản lý các dự án không đủ năng lực quản trị dự án; không đăng tải kế hoạch lựa chọn nhà thầu, kết quả lựa chọn nhà thầu; hồ sơ mời thầu yêu cầu rõ về tiêu chuẩn kỹ thuật của thiết bị được mời thầu, nêu rõ hàng hóa phải có giấy phép của hãng sản xuất không đúng quy định của Luật Đấu thầu và chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về đấu thầu.

Trước những vi phạm trên, Thanh tra Chính phủ kết luận: "Giám đốc Bảo tàng Dân tộc học với trách nhiệm trong việc quản lý, cho thuê nhà đất không đúng quy định của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công; không lập Đề án cho thuê, không tổ chức đấu giá, công khai giá cho thuê theo quy định. Quản lý, thực hiện các dự án tăng cường năng lực còn yếu kém. Kê khai, nộp không đầy đủ các loại thuế theo quy định số tiền 1.119,314 triệu đồng".

Đồng thời kiến nghị Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo Viện Hàn lâm khoa học xã hội Việt Nam yêu cầu các đơn vị trực thuộc xây dựng ngay Quy chế quản lý tài sản công và thực hiện công tác quản lý tài sản công theo đúng quy định. Chấm dứt việc cho thuê tài sản công không đúng quy định.

Giải quyết dứt điểm các cơ sở nhà đất có tranh chấp; xây dựng phương án sắp xếp lại, xử lý các cơ sở nhà đất theo Nghị định 167/2017/NĐ-CP ngày 31/12/2017 của Chính phủ (sửa đổi, bổ sung tại Nghị định 67/2021/NĐ-CP ngày 15/7/2021 của Chính phủ) để báo cáo Bộ Tài chính.

Mặt khác yêu cầu Bảo tàng Dân tộc học phải nộp các khoản thuế còn nợ đọng, thực hiện nghiêm việc đấu giá, thông báo công khai giá cho thuê các cơ sở nhà, đất được cho thuê theo đúng quy định của pháp luật và đề án đã được duyệt.