15:38 04/05/2022

Hậu Giang phê duyệt danh mục đồ án quy hoạch khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh

Thanh Xuân -

UBND tỉnh Hậu Giang vừa phê duyệt danh mục các đồ án quy hoạch phân khu xây dựng Khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh tổ chức triển khai lập quy hoạch…

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Trong đó có đồ án quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2000 Khu công nghiệp Long Thạnh có diện tích 290 ha tại xã Long Thạnh, huyện Phụng Hiệp; quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2000 Khu công nghiệp Nhơn Nghĩa A có diện tích 252 ha tại xã Nhơn Nghĩa A, huyện Châu Thành A.

Các đồ án quy hoạch bao gồm: quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2000 Khu công nghiệp Đông Phú có diện tích 120 ha tại xã Đông Phú, huyện Châu Thành; quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2000 Khu công nghiệp Đông Phú - giai đoạn 2 có diện tích 234 ha tại xã Đông Phú, huyện Châu Thành; quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2000 Khu công nghiệp Sông Hậu - giai đoạn 2 có diện tích 220 ha tại thị trấn Mái Dầm, huyện Châu Thành;

Quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2000 Khu công nghiệp Tân Hòa có diện tích 210 ha tại xã Tân Hòa và thị trấn Bảy Ngàn, huyện Châu Thành A; quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2000 Khu công nghiệp Sông Hậu - giai đoạn 3 có diện tích 205 ha tại thị trấn Mái Dầm, huyện Châu Thành;

Quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2000 Khu công nghiệp Tân Bình có diện tích 210 ha tại Tân Bình, huyện Phụng Hiệp; quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2000 Khu công nghiệp Nhơn Nghĩa A có diện tích 252 ha tại xã Nhơn Nghĩa A, huyện Châu Thành A; quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2000 Khu công nghiệp Long Thạnh có diện tích 290 ha tại xã Long Thạnh, huyện Phụng Hiệp.

UBND tỉnh Hậu Giang giao Ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh tổ chức đăng tải thông tin về đồ án để mời gọi nhà đầu tư lập các đồ án quy hoạch nêu trên, đảm bảo công khai, minh bạch, đúng quy định của pháp luật. Đồng thời chủ trì, phối hợp với Sở Xây dựng, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Tài chính, Sở Công Thương, UBND huyện Châu Thành, huyện Châu Thành A và huyện Phụng Hiệp cùng các đơn vị có liên quan tham mưu UBND tỉnh chấp thuận chủ trương tổ chức lập các đồ án quy hoạch xây dựng (đối với trường hợp xã hội hóa công tác lập quy hoạch).

Sở Xây dựng chủ trì phối hợp với các đơn vị có liên quan tham mưu UBND tỉnh chấp thuận chủ trương tổ chức lập các đồ án quy hoạch phân khu xây dựng Khu công nghiệp sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước…

Trước đó, tại buổi làm việc với UBND tỉnh Hậu Giang cùng các sở, ngành liên quan, Ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh đã có báo cáo đề xuất quy hoạch các khu công nghiệp của tỉnh giai đoạn 2021-2030 cùng các khu đô thị - dịch vụ phục vụ cho khu công nghiệp.

Cụ thể trong phương án quy hoạch phát triển các khu công nghiệp và đô thị - dịch vụ phục vụ khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh thời kỳ 2021-2030 có 10 khu công nghiệp, tổng diện tích 3.933 ha, mà huyện Châu Thành chiếm số lượng nhiều nhất với 6 Khu công nghiệp. Song song với đề xuất quy hoạch khu công nghiệp, Ban quản lý đề xuất 6 khu vực có vị trí liền kề khu công nghiệp để xây dựng các khu đô thị - dịch vụ, tái định cư, dân cư phục vụ khu công nghiệp có diện tích khoảng 654 ha, bao gồm 4 vị trí trên địa bàn huyện Châu Thành, còn Châu Thành A và Phụng Hiệp mỗi huyện 1 vị trí.

Theo UBND tỉnh, việc nhiệm vụ lập quy hoạch phát triển các khu công nghiệp nhằm cụ thể hóa mục tiêu Nghị quyết XIII của Đảng bộ tỉnh nên cần phải có bước đánh giá thực trạng các khu công nghiệp hiện hữu, khảo sát định hướng ngành nghề để tích hợp và hình thành loại hình khu công nghiệp phù hợp của từng địa phương, đảm bảo đầy đủ các loại hình công nghiệp; tham khảo, học tập kinh nghiệm từ các tỉnh có khu công nghiệp để xây dựng đề án phát triển công nghiệp, xác định đơn vị tư vấn, lập đề cương và dự toán cụ thể.