07:45 10/10/2017

Bất động sản Đà Nẵng: Cuộc đua thay đổi diện mạo quanh sông Cổ Cò

Kiều Châu

Đà Nẵng 2 năm trở lại đây đang chứng kiến sự lột xác mạnh mẽ của thị trường bất động sản lưu vực Sông Cổ Cò

<br>
<br>