15:49 06/06/2017

Bên trong nhà máy sản xuất chuyên cơ rẻ nhất thế giới

Kim Tuyến

Dưới đây là những hình ảnh bên trong nhà máy chế tạo chuyên cơ Vision Jet được giới thiệu trên trang Wired

 Vision Jet hiện là chuyên cơ rẻ nhất thế giới với giá 1,96 
triệu USD - Ảnh: Wired.<br>
Vision Jet hiện là chuyên cơ rẻ nhất thế giới với giá 1,96 triệu USD - Ảnh: Wired.<br>