14:36 17/01/2017

Bộ Công Thương lên tiếng về những sai phạm ở Đại học Điện lực

Bạch Dương

Tại thời điểm thanh tra, Đại học Điện lực còn nợ 18.585 bằng tốt nghiệp do đào tạo quá chỉ tiêu

Đại học Điện lực có nhiều sai phạm trong tuyển sinh.
Đại học Điện lực có nhiều sai phạm trong tuyển sinh.
Thời gian qua, Bộ Công Thương vừa phát đi một số thông tin liên quan đến Kết luận thanh tra tại Trường đại học Điện lực.

Cụ thể, theo kết luận thanh tra số 8674 được công bố tháng 9/2016 chỉ rõ trường Đại học Điện lực đã có nhiều vi phạm trong việc tuyển sinh. Cụ thể, Đại học Điện lực đã vi phạm quy định về đăng ký chỉ tiêu tuyển sinh khi báo cáo không trung thực với Bộ Giáo dục và Đào tạo về điều kiện thực tế của trường nhằm tăng chỉ tiêu đăng ký tuyển sinh.

Trong giai đoạn từ năm 2011-2015, trường Đại học Điện lực đã tuyển sinh vượt quá 34.270 sinh viên so với chỉ tiêu được giao.

Các năm từ 2011 đến 2013, trường đã tuyển 1.699 đối tượng có điểm trúng tuyển thấp hơn điểm trúng tuyển do trường công bố.

Năm 2011, 2012 và 6 tháng đầu năm 2013, trường đã tuyển sinh các đối tượng tốt nghiệp cao đẳng nghề liên thông lên trình độ đại học khi chưa được phép của Bộ Giáo dục.

Về công tác quản lý thu, chi tài chính, trường chấp hành chưa đúng các quy định của pháp luật về phí và lệ phí trong thu học phí. Cụ thể, công tác giám sát thu tài chính chưa chặt chẽ. Việc trường thu học phí và giữ tại quỹ tiền mặt hoặc gửi vào tài khoản ngân hàng thương mại mà không gửi vào Kho bạc Nhà nước là chưa đảm bảo quy định.

Trong phần xử lý về kinh tế, Bộ Công Thương đã yêu cầu trường Đại học Điện lực thu hồi số tiền gần 42,46 tỷ đồng.

Ngoài ra cũng yêu cầu trường báo cáo cơ quan có thẩm quyền về phương án xử lý số tiền gần 47,46 tỷ đồng thu được do tuyển sinh 1.699 thí sinh có điểm thấp hơn điểm trúng tuyển.

Kết luận thanh tra cũng cho biết, trường Đại học Điện lực đã đào tạo vượt chỉ tiêu với số lượng lớn dẫn đến không đủ phôi bằng để cấp cho các sinh viên tốt nghiệp. Thời điểm cuối năm 2015, trường còn nợ 18.585 bằng tốt nghiệp, tại thời điểm tiến hành thanh tra còn nợ 3.634 bằng tốt nghiệp hệ liên thông chính quy đã có chứng nhận tốt nghiệp năm 2015.

Về thực hiện quyết định thanh tra trên, đến nay, Bộ Công Thương cho biết đã nhận được báo cáo của Đại học Điện lực, trong đó trường đã thu được 31,1 tỷ đồng (tính đến 29/12/2016).

Đồng thời, Đại học Điện lực đã kiểm tra, rà soát các khoản thu, chi tài chính của một số lớp liên kết đào tạo. Rà soát số sinh viên của các lớp liên thông liên kết về điều kiện đầu vào, tuyển sinh, kết quả đào tạo, điều kiện tốt nghiệp…

Đặc biệt, Đại học Điện lực đã tiến hành kiểm điểm trách nhiệm của tập thể, cá nhân thuộc phạm vi quản lý của Trường khi để xảy ra các sai phạm, thiếu sót. Tiến hành xử lý kỷ luật những tập thể, cá nhân có sai phạm nêu trên.

"Việc thực hiện kết luận thanh tra liên quan đến nhiều nội dung về công tác tuyển sinh, đào tạo, tài chính, xử lý kỷ luật... nên Trường Đại học Điện lực đang tiếp tục thực hiện các kiến nghị của Bộ Công Thương”, kết luận nêu.

Về phía Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) đã có văn bản yêu cầu Trường Cao đẳng nghề Điện, Trường Cao đẳng Điện lực miền Trung, Trường Cao đẳng điện lực Tp. HCM yêu cầu thực hiện nghiêm túc các quy chế, quy định về công tác tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Tổng cục Dạy nghề - Bộ Lao động thương binh và Xã hội nhằm đảm bảo việc tuyển sinh không vượt quá chỉ tiêu được duyệt hoặc đáp ứng các chỉ tiêu về số lượng giáo viên/sinh viên và cơ sở vật chất theo quy định.

Yêu cầu các trường này thực hiện đúng các quy định về đào tạo liên thông liên kết trình độ cao đẳng, đại học, đảm bảo lựa chọn đúng đối tượng liên kết và thực hiện đầy đủ việc đăng ký với các cơ quan có thẩm quyền.