12:43 18/08/2017

Bộ máy Bộ Công Thương: Chính phủ cắt giảm từ 35 xuống 30 đơn vị

Bạch Dương

Cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương giảm từ 35 xuống còn 30 đơn vị

Trụ sở Bộ Công Thương.
Trụ sở Bộ Công Thương.
Bộ Công Thương vừa phát đi thông tin về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức mới của Bộ trong tình hình mới.

Cụ thể, Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 98/NĐ-CP về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức ngành của Bộ Công Thương nhằm đáp ứng cao hơn trong tình hình mới.

Điểm đáng chú ý trong nghị định 98 của Chính phủ là các đơn vị hành chính, sự nghiệp trong cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương được sắp xếp, thu gọn từ 35 đơn vị xuống còn 30 đơn vị, gồm:

1. Vụ Kế hoạch.
2. Vụ Tài chính và Đổi mới doanh nghiệp
3. Vụ Khoa học và Công nghệ
4. Vụ Thị trường châu Á - châu Phi
5. Vụ Thị trường châu Âu - châu Mỹ
6. Vụ Chính sách thương mại đa biên
7. Vụ Thị trường trong nước
8. Vụ Dầu khí và Than
9. Vụ Tiết kiệm năng lượng và Phát triển bền vững.
10. Vụ Tổ chức cán bộ
11. Vụ Pháp chế
12. Thanh tra Bộ
13. Văn phòng Bộ
14. Tổng cục Quản lý thị trường
15. Cục Công tác phía Nam
16. Cục Điều tiết điện lực
17. Cục Công nghiệp
18. Cục Điện lực và Năng lượng tái tạo
19. Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng
20. Cục Phòng vệ thương mại
21. Cục Xúc tiến thương mại
22. Cục Công Thương địa phương
23. Cục Xuất nhập khẩu
24. Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp
25. Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số
26. Cục Hóa chất
27. Viện Nghiên cứu Chiến lược, Chính sách Công Thương
28. Báo Công Thương
29. Tạp chí Công Thương
30. Trường Đào tạo, bồi dưỡng Cán bộ Công Thương Trung ương

Ngoài Cục Quản lý thị trường tiếp tục thực hiện chức năng, nhiệm vụ theo các quy định pháp luật hiện hành cho đến khi Thủ tướng Chính phủ quyết định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Quản lý thị trường, các đơn vị hành chính sự nghiệp còn lại áp dụng quy định mới ngay thời điểm Nghị định có hiệu lực thi hành kể từ ngày hôm nay 18/8/2017.

Theo Nghị định 98 của Chính phủ, Bộ Công Thương là cơ quan của Chính phủ, thực hiện chức năng quản lý nhà nước về công nghiệp và thương mại, bao gồm các ngành và lĩnh vực: điện, than, dầu khí, năng lượng mới, năng lượng tái tạo, hóa chất, vật liệu nổ công nghiệp, công nghiệp cơ khí, luyện kim, công nghiệp khai thác mỏ và chế biến khoáng sản, công nghiệp tiêu dùng, công nghiệp thực phẩm, công nghiệp hỗ trợ, công nghiệp môi trường, công nghiệp công nghệ cao; cụm công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, khuyến công; thương mại trong nước; xuất nhập khẩu, thương mại biên giới; phát triển thị trường ngoài nước; quản lý thị trường; xúc tiến thương mại; thương mại điện tử; dịch vụ thương mại; hội nhập kinh tế quốc tế; cạnh tranh, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, phòng vệ thương mại; các dịch vụ công trong các ngành, lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước của bộ.