14:59 05/05/2012

Bỏ phiếu vụ bà Hoàng Yến đầu kỳ họp Quốc hội thứ ba

Nguyễn Lê

Dự kiến chương trình kỳ họp Quốc hội thứ ba đã có nội dung về xem xét bãi nhiệm đại biểu Đặng Thị Hoàng Yến

Dự kiến chương trình kỳ họp Quốc hội thứ ba vừa được Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến sáng nay (5/5) đã có nội dung về xem xét bãi nhiệm đại biểu Đặng Thị Hoàng Yến (Long An).

Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc báo cáo, dự kiến thời gian dành cho vấn đề này được bố trí để Quốc hội xem xét vào đầu kỳ họp. Và để đảm bảo giữ thời điểm kết thúc kỳ họp vào ngày 21/6, đề nghị bố trí Quốc hội làm việc một buổi sáng thứ bảy (ngày 26/5) để xem xét nội dung này.

Theo Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng, “vấn đề nhân sự phải làm vào đầu kỳ họp thứ ba, nhưng không nhất thiết phải ngay ngày khai mạc, mà có thể xem xét vào ngày cuối tuần đầu tiên của kỳ họp”. Và vấn đề này sẽ có báo cáo, có thảo luận và Quốc hội sẽ họp toàn thể để biểu quyết, Chủ tịch nói.

Ông cũng lưu ý các cơ quan hữu quan phải làm cẩn thận, khách quan, đúng quy trình.

Trưởng ban công tác đại biểu Nguyễn Thị Nương đề nghị phải ghi rõ vào chương trình nội dung “chủ tịch Quốc hội họp với các trưởng đoàn đại biểu Quốc hội, có báo cáo tại Quốc hội trước khi các đoàn thảo luận về nhân sự”.

Chủ tịch Hội đồng dân tộc Ksor Phước đề nghị cần bàn kỹ thêm cách tổ chức về vấn đề mà theo ông là rất phức tạp này, phải tính trước nhiều phương án và lường trước các tình huống có thể xảy ra, kẻo "xử lý không cẩn thận thì sẽ không hay".

Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc cho biết đã nghiên cứu, tham khảo quy trình bãi nhiệm đại biểu với một số trường hợp trước đây. Sẽ có họp với trưởng đoàn và các đoàn để thảo luận, sau đó sẽ tập hợp ý kiến thảo luận báo cáo Ủy ban thường vụ Quốc hội, Ủy ban hội ý và có báo cáo ra Quốc hội.

Trường hợp này thì đại biểu bị đề nghị bãi nhiệm có thể phát biểu tại Quốc hội trước khi Quốc hội bỏ phiếu quyết định, ông Phúc nói thêm.

Trước khi bế mạc phiên họp thứ tám, chiều nay, Ủy ban thường vụ Quốc hội đã họp kín để cho ý kiến về tư cách đại biểu Quốc hội Đặng Thị Hoàng Yến và đưa ra quyết định có trình ra Quốc hội việc này hay không.