06:51 22/09/2022

Bộ Thông tin và Truyền thông phân công công việc giữa Bộ trưởng và các Thứ trưởng

Thủy Diệu

Bộ Thông tin và Truyền thông vừa ban hành Quyết định số 1751/QĐ-BTTTT về việc phân công công việc giữa Bộ trưởng và các Thứ trưởng...

Lễ công bố Quyết định của Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông (Ảnh minh họa).
Lễ công bố Quyết định của Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông (Ảnh minh họa).

Tại Quyết định số 1751 về việc phân công công việc giữa Bộ trưởng và các Thứ trưởng của Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng lãnh đạo, quản lý toàn diện mọi hoạt động thuộc chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Bộ Thông tin và Truyền thông; Trực tiếp chỉ đạo, điều hành công tác tổ chức, cán bộ; bảo vệ chính trị nội bộ và các công tác khác do Chính phủ, Thủ tướng giao. Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng trực tiếp chỉ đạo Vụ Tổ chức cán bộ.

Thứ trưởng Phan Tâm giúp Bộ trưởng phụ trách các công tác: Pháp chế; Hợp tác quốc tế, hội nhập kinh tế quốc tế; Thi đua - khen thưởng và lịch sử - truyền thống; Đào tạo, bồi dưỡng, phát triển nguồn nhân lực; Khoa học và Công nghệ; Sở hữu trí tuệ; Tiêu chuẩn, chất lượng thuộc lĩnh vực Thông tin và Truyền thông.

Thứ trưởng Phan Tâm theo dõi và chỉ đạo các đơn vị: Vụ Pháp chế; Vụ Khoa học và Công nghệ; Vụ Hợp tác Quốc tế; Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông; Trường Cao đẳng Công nghiệp In; Trường Đào tạo, Bồi dưỡng cán bộ quản lý Thông tin và Truyền thông.

Thứ trưởng Phạm Đức Long giúp Bộ trưởng phụ trách các lĩnh vực: Viễn thông, Internet; Tần số vô tuyến điện; Công nghiệp công nghệ thông tin.
Thứ trưởng Phạm Đức Long giúp Bộ trưởng phụ trách các công tác: Nội chính; Kế hoạch - Tài chính; Đổi mới tổ chức quản lý, tái cơ cấu, cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước, đầu tư, tài chính doanh nghiệp và hoạt động của các doanh nghiệp; Phòng, chống tham nhũng, buôn lậu; Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; Thanh tra; Công tác Đảng, Đoàn thể (Công đoàn, Đoàn Thanh niên, Cựu chiến binh); Quân sự của Bộ; Công tác phòng, chống lụt, bão, giảm nhẹ thiên tai.

Thứ trưởng Phạm Đức Long theo dõi và chỉ đạo các đơn vị: Vụ Kế hoạch - Tài chính; Văn phòng Bộ; Thanh tra; Cục Công nghiệp công nghệ thông tin và Truyền thông; Cục Viễn thông; Cục Tần số vô tuyến điện; Cục Bưu điện Trung ương; Trung tâm Internet Việt Nam; Quỹ Dịch vụ Viễn thông công ích Việt Nam; Ban quản lý Chương trình cung cấp dịch vụ viễn thông công ích; Tổng công ty Bưu điện Việt Nam; Tổng công ty Truyền thông đa phương tiện VTC.

Thứ trưởng Nguyễn Huy Dũng giúp Bộ trưởng phụ trách các lĩnh vực: chuyển đổi số; kinh tế số, xã hội số, giao dịch điện tử; ứng dụng công nghệ thông tin; an toàn thông tin mạng; bưu chính.

Thứ trưởng Nguyễn Huy Dũng giúp Bộ trưởng phụ trách các công tác: ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong Bộ Thông tin và Truyền thông; cải cách hành chính; chính sách, chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, chương trình, đề án về phát triển ngành Thông tin và Truyền thông; công tác quốc phòng - an ninh.

Thứ trưởng Nguyễn Huy Dũng theo dõi và chỉ đạo các đơn vị: Vụ Bưu chính; Vụ Kinh tế số và Xã hội số; Cục Chuyển đổi số quốc gia; Cục An toàn thông tin; Trung tâm Chứng thực điện tử quốc gia; Viện Chiến lược Thông tin và Truyền thông; Trung tâm Thông tin; Viện Công nghiệp phần mềm và Nội dung số Việt Nam.

Thứ trưởng Nguyễn Thanh Lâm (nguyên Cục trưởng Cục Báo chí, Bộ Thông tin và Truyền thông, trước đó ngày 10/9 đã được Thủ tướng bổ nhiệm giữ chức Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông), được giao giúp Bộ trưởng phụ trách lĩnh vực: Báo chí, truyền thông.

Thứ trưởng Nguyễn Thanh Lâm theo dõi và chỉ đạo các đơn vị: Cục Báo chí; Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử; Cục Thông tin cơ sở; Cục Xuất bản, In và Phát hành; Cục Thông tin đối ngoại; Báo VietNamNet; Nhà xuất bản Thông tin và Truyền thông ; Tạp chí Thông tin và Truyền thông.