10:21 03/05/2021

Bộ Thông tin và Truyền thông sắp có Vụ mới đảm trách về kinh tế số

M.Chung

Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Thông tin và Truyền thông chủ trì xây dựng Chiến lược quốc gia về phát triển kinh tế số và xã hội số, hoàn thành trong tháng 8/2021...

Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Huy Dũng trao quyết định điều động và bổ nhiệm giữ chức Phó vụ trưởng Vụ Quản lý doanh nghiệp cho ông Nguyễn Trọng Đường.
Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Huy Dũng trao quyết định điều động và bổ nhiệm giữ chức Phó vụ trưởng Vụ Quản lý doanh nghiệp cho ông Nguyễn Trọng Đường.

Tại hội nghị triển khai quyết định về công tác cán bộ của Bộ Thông tin và Truyền thông mới diễn ra, Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng cho biết Bộ sẽ khởi tạo một vụ mới đảm nhận nhiệm vụ phát triển kinh tế số.

Tại hội nghị trên, ông Nguyễn Trọng Đường, Phó cục trưởng Cục An toàn thông tin được điều động và bổ nhiệm giữ chức Phó vụ trưởng Vụ Quản lý doanh nghiệp, Bộ Thông tin và Truyền thông. Ông Đường cũng được giao phụ trách điều hành Vụ Quản lý doanh nghiệp cho đến khi có quyết định khác.

Đánh giá về ông Nguyễn Trọng Đường, Bộ trưởng Hùng cho biết, cựu Phó cục trưởng Cục An toàn thông tin là người có rất nhiều năng lượng, đã trải qua nhiều vị trí quản lý, không kêu ca hay nề hà việc khó, vì vậy lãnh đạo Bộ đã giao cho ông Đường nhiệm vụ khởi tạo Vụ mới để phát triển kinh tế số.

“So với các vị trí quản lý đã qua thì đây là lần đầu tiên đồng chí Đường khởi nghiệp. Người khởi nghiệp là người phải làm nhiều thứ và đức hi sinh phải lớn”, Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng nói, đồng thời yêu cầu ông Nguyễn Trọng Đường ở vị trí mới này tư duy phải trẻ vì lĩnh vực kinh tế số rất mới, làm nhiều việc, chấp nhận hi sinh và xây dựng Chiến lược quốc gia về phát triển kinh tế số và xã hội số thật xuất sắc, hoàn thành xây dựng chiến lược trong quý 2 để sang quý 3/2021 triển khai thực hiện.

Bộ trưởng Hùng cũng thông tin, Thủ tướng Chính phủ vừa ra quyết định tại chỗ, giao Bộ Thông tin và Truyền thông chủ trì xây dựng Chiến lược quốc gia về phát triển kinh tế số và xã hội số, hoàn thành trong tháng 8/2021.

“Việt Nam muốn tăng trưởng nhanh để trở thành nước công nghiệp phát triển hùng cường, thịnh vượng, có thu nhập cao trong 25 năm tới thì mỗi năm GDP phải tăng trưởng 6,5-7% và 1/3 số trong đó là đóng góp của kinh tế số; nghĩa là kinh tế số phải tăng trưởng gấp 3 lần tăng trưởng của GDP hàng năm. Trách nhiệm này đặt lên vai Bộ, ngành Thông tin và Truyền thông”, Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng nhấn mạnh.