11:59 21/09/2022

Bộ Thông tin và Truyền thông đề xuất lập Tổ công tác thúc đẩy chuyển đổi số doanh nghiệp

Nhĩ Anh

Ứng dụng công nghệ, thực hiện chuyển đổi số là chìa khóa để hướng tới mục tiêu phát triển bền vững doanh nghiệp nói chung và các doanh nghiệp SME nói riêng...

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Bộ Thông tin và Truyền thông vừa thực hiện báo cáo chuyên đề về chuyển đổi số doanh nghiệp nhỏ và vừa (SME). Từ thực tế công tác hỗ trợ doanh nghiệp chuyển đổi số, Bộ Thông tin và Truyền thông đề xuất Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban quốc gia về chuyển đổi số giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Thông tin và Truyền thông và một số bộ, ngành liên quan thành lập Tổ công tác chung thúc đẩy chuyển đổi số doanh nghiệp để triển khai hoạt động một cách đồng bộ, hiệu quả.

Đồng thời lựa chọn một số doanh nghiệp SME làm thí điểm chuyển đổi số, đúc kết kinh nghiệm thực tiễn, xây dựng mô hình mẫu để thực hiện trên diện rộng.

Tại Việt Nam, nhiều năm qua, Chính phủ đã có các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp SME. Gần đây, tháng 8/2021, Chính phủ đã ra Nghị quyết 80 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Để hỗ trợ các doanh nghiệp SME chuyển đổi số, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Thông tin và Truyền thông đã và đang triển khai một số chương trình hỗ trợ.

Bộ Thông tin và Truyền thông đã chủ trì khởi động chương trình hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển đổi số (chương trình SMEdx). Các doanh nghiệp SME được tiếp cận và sử dụng miễn phí những nền tảng số xuất sắc do Bộ công bố. Các nền tảng số tham gia đều do doanh nghiệp công nghệ số Việt Nam phát triển, làm chủ và cung cấp.

Theo thống kê, đến tháng 9/2022, có khoảng 30 doanh nghiệp cung cấp nền tảng đã tham gia chương trình SMEdx. Tính đến nay, đã có khoảng 404.000 doanh nghiệp SMEs được tiếp cận và hơn 60.000 doanh nghiệp SME sử dụng nền tảng của chương trình SMEdx.

Bộ Thông tin và Truyền thông đề xuất lập Tổ công tác thúc đẩy chuyển đổi số doanh nghiệp - Ảnh 1

Bên cạnh đó, Bộ Thông tin và Truyền thông cũng cung cấp bộ công cụ đánh giá mức độ chuyển đổi số cho các doanh nghiệp tại địa chỉ dbi.gov.vn.

Về phía Bộ Kế hoạch và Đầu tư, từ năm 2021 đã triển khai chương trình hỗ trợ doanh nghiệp chuyển đổi số. Chương trình hỗ trợ các doanh nghiệp thông qua: chuyển đổi nhận thức, tầm nhìn, chiến lược của doanh nghiệp; hỗ trợ số hóa các hoạt động kinh doanh; hỗ trợ số hóa quy trình quản trị, quy trình công nghệ, sản xuất; và hỗ trợ  chuyển đổi số toàn diện để tạo ra sản phẩm, dịch vụ, mô hình mới cho doanh nghiệp.

Thông qua dự án USAID về “Thúc đẩy cải cách và nâng cao năng lực kết nối của doanh nghiệp nhỏ và vừa” (LinkSME) để hiện thực hóa các mục tiêu của chương trình đến năm 2025 như: 100% doanh nghiệp được nâng cao nhận thức về chuyển đổi số; tối thiểu 100.000 doanh nghiệp được hỗ trợ kỹ thuật về chuyển đổi số; tối thiểu 100 doanh nghiệp được hỗ trợ là mô hình chuyển đổi số điển hình thành công để nhân rộng…

Trong năm 2022, Bộ này tiếp tục triển khai các hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp chuyển đổi số, xây dựng thêm nhiều tài liệu hướng dẫn cho các ngành, lĩnh vực, đồng thời tập trung thêm vào triển khai 3 gói hỗ trợ: các cơ sở sản xuất kinh doanh mới bắt đầu chuyển đổi số; tăng tốc chuyển đổi số và hỗ trợ các cơ sở sản xuất kinh doanh chuyển đổi số để thúc đẩy xuất khẩu, phát triển thương hiệu sản phẩm trên thị trường quốc tế.