10:29 05/02/2023

“Cẩm nang” phòng chống tham nhũng, tiêu cực

Nguyễn Quốc Uy -

Cuốn sách “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã chính thức được ra mắt tại buổi lễ do Ban Nội chính Trung ương phối hợp với Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia Sự thật tổ chức sáng 2/2/2023, tại Hà Nội.

Cuốn sách về phòng chống tham nhũng, tiêu cực của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Ảnh: Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật.
Cuốn sách về phòng chống tham nhũng, tiêu cực của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Ảnh: Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật.

Lễ ra mắt tác phẩm quan trọng này là sự kiện có ý nghĩa to lớn trong đời sống chính trị, kinh tế và văn hóa của đất nước, khi được tổ chức vào dịp kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 – 3/2/2023) và 10 năm thành lập Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực mà Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trực tiếp làm Trưởng Ban.

Cuốn sách (gồm 612 trang và gần 100 hình ảnh minh họa), do Ban Nội chính Trung ương và Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật phối hợp xuất bản, đã hệ thống hóa sự chỉ đạo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trên cương vị người đứng đầu Đảng ta và Trưởng ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, trong cuộc đấu tranh kiên quyết và kiên trì, “không có vùng cấm”, nhằm phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, thể hiện tư tưởng xuyên suốt, nhất quán của Đảng ta về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, gắn với xây dựng, chỉnh đốn Đảng, rèn luyện tư tưởng, đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên, mà mục đích cuối cùng là “góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh”.

Nội dung cuốn sách được chia thành ba phần.

Phần thứ nhất gồm các bài viết, bài phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại các hội nghị của Đảng về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, cũng như tại các phiên họp của Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng, tiêu cực.

Phần thứ hai tuyển chọn các bài viết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, rèn luyện đội ngũ cán bộ, đảng viên, làm nổi bật tư tưởng chỉ đạo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là “chống tham nhũng là phải làm từ xa, từ sớm với trọng tâm là xây dựng, chỉnh đốn Đảng” và “đánh chuột đừng để vỡ bình”.

Phần thứ ba bao gồm gần 100 ý kiến của các tầng lớp cán bộ, nhân dân trong nước và các học giả, các nhà nghiên cứu quốc tế đánh giá về công cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực ở Việt Nam.

Cuốn sách cũng thể hiện những trăn trở, suy nghĩ đầy tâm huyết và quyết tâm không gì lay chuyển nổi của người đứng đầu Đảng ta hiện nay trong cuộc đấu tranh phức tạp, đầy cam go, thử thách để phòng, chống tham nhũng, tiêu cực mà mục tiêu cao nhất là góp phần làm cho Đảng ta thật sự trong sạch, vững mạnh, đặng hoàn thành được sứ mệnh lãnh đạo của Đảng cầm quyền trong sự nghiệp bảo vệ, xây dựng và phát triển đất nước.

Cuốn sách có sức thuyết phục cao, trước hết là do kết quả cụ thể của cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong 10 năm qua, dưới sự chỉ đạo kiên quyết và kiên trì của Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng, tiêu cực, do Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đứng đầu.

Nghi thức phát hành sách. Ảnh: TTXVN.
Nghi thức phát hành sách. Ảnh: TTXVN.

Theo Báo cáo số 06-BC/TW ngày 23/7/2022 của Bộ Chính trị về tổng kết 10 năm công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực giai đoạn 2012-2022, trong giai đoạn này, các cơ quan tiến hành tố tụng cả nước đã khởi tố, điều tra 2.657 vụ án tham nhũng, 5.841 bị can; truy tố 2.628 vụ và 6.199 bị can. Đặc biệt, tính từ đầu nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng, đã khởi tố, điều tra khoảng 4.200 vụ, 7.572 bị can về các tội tham nhũng, chức vụ, kinh tế, trong đó riêng các tội về tham nhũng đã có 455 vụ, 1.054 bị can bị khởi tố, điều tra.

Thực tế cho thấy, hàng trăm nghìn đảng viên đã bị Đảng thi hành kỷ luật, chủ yếu là do những khuyết điểm liên quan đến các vụ tham nhũng, tiêu cực, trong đó có nhiều đảng viên là cán bộ cao cấp, kể cả một số người là ủy viên và nguyên ủy viên Bộ Chính trị, ủy viên và nguyên ủy viên Trung ương Đảng và nhiều sĩ quan cấp tướng trong các lực lượng vũ trang.

Cuốn sách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã hệ thống hóa những vấn đề mang tính lý luận và thực tiễn, được minh chứng bằng những kết quả cụ thể, để làm rõ quyết tâm của Đảng và Nhà nước ta cũng như của  cả hệ thống chính trị từ Trung ương đến cơ sở trong cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, tạo thêm niềm tin cho cán bộ, đảng viên và nhân dân ta, cũng như bạn bè quốc tế, nhất là các nhà đầu tư nước ngoài đang làm ăn tại nước ta, đối với nỗ lực phòng, chống tham nhũng của Việt Nam, góp phần làm trong sạch môi trường sống và môi trường đầu tư, kinh doanh bị nhiễm bẩn vì nạn tham nhũng, tiêu cực.

Hơn nữa, với nội dung sâu sắc cả về phương pháp luận và bài học thực tiễn, cuốn sách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chắc chắn sẽ là “cẩm nang” cho cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực đầy cam go và phức tạp ở tất cả các cấp, các ngành, các địa phương trong cả nước.

Cuốn sách quý này chắc chắn sẽ có tác động và sức lan tỏa sâu rộng, giúp cán bộ, đảng viên, nhất là những người đang có chức, có quyền, tự soi, tự sửa, tự làm gương và giáo dục gia đình mình làm gương, đề cao liêm sỉ và trách nhiệm chính trị, để tránh sa vào “cạm bẫy” đầy “đạn bọc đường” mà bao nhiêu “gương tày liếp” còn sờ sờ ra đó.

Nội dung bài viết được đăng tải trên Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 6-2023 phát hành ngày 06-02-2023. Kính mời Quý độc giả tìm đọc tại đây

https://postenp.phaha.vn/chi-tiet-toa-soan/tap-chi-kinh-te-viet-nam

“Cẩm nang” phòng chống tham nhũng, tiêu cực - Ảnh 1