08:23 06/03/2007

Cao su Đà Nẵng trả cổ tức cao “ngất ngưởng”

Hoàng Lộc

Tháng 10/2006, DRC đã trả cổ tức bằng cổ phiếu với tỷ lệ là 15%, tính chung cả năm 2006, tỷ lệ trả cổ tức của DRC là 56%

Ngày 5/3, Công ty Cổ phần Cao su Đà Nẵng (DRC) công bố nghị quyết của Hội đồng Quản trị về những nội dung sẽ trình đại hội cổ đông thường niên vào cuối tháng 3/2007.

Cụ thể: năm 2006, DRC kỳ vọng đạt doanh thu hơn 926 tỷ đồng, nộp ngân sách 43,5 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 55,378 tỷ đồng. DRC sẽ phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ 41% (cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu hiện hữu được mua 41 cổ phiếu mới).

Tháng 10/2006, DRC đã trả cổ tức bằng cổ phiếu với tỷ lệ là 15%, tính chung cả năm 2006, tỷ lệ trả cổ tức của DRC là 56%.

Năm 2007, DRC đưa ra kế hoạch doanh thu đạt 1.070 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 63 tỷ đồng và sẽ đầu tư mở rộng sản xuất lốp đặc chủng (OTR) và tiến hành các bước chuẩn bị cho dự án liên doanh sản xuất 2 triệu lốp Radian với nước ngoài.