22:14 05/12/2017

Cấp thêm 428 mã giao dịch chứng khoán cho nhà đầu tư ngoại

Hà Anh

Trong tháng 11/2017, VSD đã cấp mã số giao dịch chứng khoán cho 428 nhà đầu tư nước ngoài – trong đó, có 36 tổ chức và 392 cá nhân

Hiện, số dư mã số giao dịch chứng khoán hiện hành là 23.060 mã – trong đó, có 3.523 tổ chức và 19.537 cá nhân.
Hiện, số dư mã số giao dịch chứng khoán hiện hành là 23.060 mã – trong đó, có 3.523 tổ chức và 19.537 cá nhân.

Trung tâm Lưu ký Chứng khoán (VSD) vừa công bố tình hình cấp mã số giao dịch chứng khoán cho nhà đầu tư nước ngoài trong tháng 11/2017.

Theo đó, trong tháng 11/2017, VSD đã cấp mã số giao dịch chứng khoán cho 428 nhà đầu tư nước ngoài - trong đó, có 36 tổ chức và 392 cá nhân.

Ngoài ra, VSD đã chấp thuận thay đổi thông tin cho 48 nhà đầu tư nước ngoài - trong đó, có 15 tổ chức và 33 cá nhân, hủy mã số giao dịch chứng khoán cho 2 nhà đầu tư nước ngoài - trong đó, có 1 tổ chức và 1 cá nhân.

Hiện, số dư mã số giao dịch chứng khoán hiện hành là 23.060 mã - trong đó, có 3.523 tổ chức và 19.537 cá nhân.