00:20 28/10/2018

Chậm lên sàn, May Đáp Cầu bị phạt 350 triệu đồng

Đào Vũ

Ủy ban Chứng khoán vừa có quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty cổ phần Tổng công ty May Đáp Cầu do đăng ký giao dịch chứng khoán quá thời hạn trên 12 tháng

May Đáp Cầu doanh nghiệp trực thuộc Tổng công ty Dệt may Việt Nam (Vinatex).
May Đáp Cầu doanh nghiệp trực thuộc Tổng công ty Dệt may Việt Nam (Vinatex).

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước vừa có quyết định số 917/QĐ-XPVPHC về về việc xử phạt vi phạm nhà chính đối với Công ty Cổ phần Tổng công ty May Đáp Cầu (Dagarco).

Theo đó, May Đáp Cầu bị phạt 350 triệu đồng do đăng ký giao dịch chứng khoán quá thời hạn trên 12 tháng.

Cụ thể, công ty phải trở thành công ty đại chúng trước ngày 1/1/2016 (thời điểm Thông tư số 180/2015/TT-BTC ngày 13/11/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn về đăng ký giao dịch chứng khoán trên hệ thống giao dịch cho chứng khoán chưa niêm yết có hiệu lực). Tuy nhiên, đến tận ngày 2/5/2018, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội mới nhận được hồ sơ đăng ký giao dịch cổ phiếu của Công ty.

Công ty Cổ phần May Đáp Cầu là doanh nghiệp trực thuộc Tổng công ty Dệt may Việt Nam (Vinatex), được thành lập ngày 2/2/1967. Công ty hiện có 4 xí nghiệp thành viên, với tổng số 3.000 cán bộ, công nhân viên, trong đó có 1 xí nghiệp hợp tác sản xuất kinh doanh với tập đoàn Singlun của Singapo.

Trong báo cáo tài chính hợp nhất năm 2017 đã được kiểm toán, Dagarco ghi nhận doanh thu 758,7 tỷ đồng, giảm gần 11% so với cùng kỳ năm trước. Giá vốn hàng hóa chiếm khá nhiều nên lợi nhuận gộp dừng ở mức 135,4 tỷ đồng. Doanh thu từ hoạt đồng tài chính và thu nhập khác lần lượt đạt 6,9 tỷ đồng và 1,5 tỷ đồng.

Sau khi trừ đi các khoản chi phí tài chính, chi phí bán hàng, chi phí quản lý doanh nghiệp và chi phí khác, May Đáp Cầu báo lãi 38,5 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, gấp đôi so với năm 2016. Với kết quả này, Dargaco đã tiến hành chia cổ tức bằng tiền mặt theo tỷ lệ 30% vào giữa tháng 6 vừa qua.

Tính đến ngày 31/12/2017, tổng tài sản công ty đạt 311 tỷ đồng, tăng nhẹ so với thời điểm hồi đầu năm. Tài sản ngắn hạn khoảng 194,7 tỷ đồng, chiếm 62,6% so với tổng tài sản.

Được biết, năm 2018, May Đáp Cầu đặt mục tiêu tăng trưởng từ 10% đến 15%, cổ tức dự kiến 25%.