14:21 02/10/2018

Chấp thuận cho Văn Phú Land được chuyển nhượng dự án ở Hà Đông

KIỀU LINH

UBND thành phố Hà Nội mới đây đã chấp thuận cho chuyển nhượng Dự án đầu tư xây dựng Trường Tiểu học Văn Phú Victoria tại lô đất TH4, khu đô thị Văn Phú, quận Hà Đông

Dự án đầu tư xây dựng Trường Tiểu học Văn Phú Victoria.
Dự án đầu tư xây dựng Trường Tiểu học Văn Phú Victoria.

Theo quyết định, bên chuyển nhượng dự án là Công ty cổ phần Đầu tư Văn Phú - Land; trụ sở chính số 177 phố Trung Kính, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy. Bên nhận chuyển nhượng dự án là Công ty cổ phần Phát triển giáo dục Ban Mai Innovation; trụ sở chính lô đất TH4, khu đô thị mới Văn Phú, phường Phú La, quận Hà Đông.

Chậm nhất là 30 ngày kể từ ngày nhận quyết định này, bên chuyển nhượng và bên nhận chuyển nhượng phải ký kết hợp đồng chuyển nhượng và hoàn thành việc bàn giao dự án theo quy định tại Điều 51 Luật Kinh doanh bất động sản và Nghị định số 76/2015/NĐ-CP ngày 10/9/2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Kinh doanh bất động sản.

Công ty cổ phần Đầu tư Văn Phú - Land chuyển giao quyền và nghĩa vụ đối với toàn bộ dự án đầu tư xây dựng trường Tiểu học Văn Phú Victoria tại lô đất TH4, khu đô thị Văn Phú, quận Hà Đông cho Công ty cổ phần Phát triển giáo dục Ban Mai Innovation để tiếp tục thực hiện dự án theo đúng nội dung, mục tiêu đầu tư đã được UBND thành phố chấp thuận. 

Chuyển giao hồ sơ liên quan cho Công ty cổ phần Phát triển giáo dục Ban Mai Innovation; thông báo kịp thời, đầy đủ, công khai và giải quyết thỏa đáng quyền, lợi ích hợp pháp của các bên liên quan tới dự án chuyển nhượng (nếu có); phối hợp với Công ty cổ phần Phát triển giáo dục Ban Mai Innovation làm thủ tục về đất đai theo quy định của pháp luật; thực hiện nghĩa vụ tài chính với Nhà nước theo quy định của pháp luật và thành phố.

Còn công ty cổ phần phát triển giáo dục Ban Mai Innovation kế thừa và thực hiện quyền, nghĩa vụ của Công ty cổ phần Đầu tư Văn Phú - Land; tiếp tục triển khai thực hiện dự án theo đúng mục tiêu, nội dung đã được phê duyệt; hoàn thành xây dựng công trình, đưa vào khai thác, sử dụng năm học 2019-2020; thực hiện nghĩa vụ tài chính với Nhà nước theo quy định của pháp luật; thực hiện các quyền và nghĩa vụ của nhà đầu tư dự án theo quy định pháp luật.

Dự án đầu tư xây dựng Trường Tiểu học Văn Phú Victoria được Hà Nội chấp thuận cho Văn Phú - Land thuê trên diện tích 7.825 m2, tiền thuê đất được trả hàng năm. Thời gian thuê đất kể từ ngày 12/5/2011 đến ngày 24/01/2061 (ngày hết hạn hoạt động của dự án theo Giấy chứng nhận đầu tư).

Theo giấy phép xây dựng, công trình Trường tiểu học Văn Phú Victoria là 4 tầng 1 tum, gồm các hạng mục nhà hiệu bộ, nhà bảo vệ, nhà để xe. Diện tích sàn xây dựng tầng 1 là 1.153 m2; tầng tum 38,74 m2; tổng diện tích sàn xây dựng 3.985 m2.