08:02 07/06/2015

Chất vấn bộ trưởng: Trong danh sách và “ngoài danh sách”

Nguyễn Lê

Người đầu tiên lên “ghế nóng” là Bộ trưởng Cao Đức Phát, vào sáng 11/6

Các bộ trưởng sẽ trả lời chất vấn tại Quốc hội trong các ngày 11 và 12/6, từ trái sang: ông Cao Đức Phát, ông Vũ Huy Hoàng, ông Nguyễn Quân và ông Phạm Vũ Luận.<br>
Các bộ trưởng sẽ trả lời chất vấn tại Quốc hội trong các ngày 11 và 12/6, từ trái sang: ông Cao Đức Phát, ông Vũ Huy Hoàng, ông Nguyễn Quân và ông Phạm Vũ Luận.<br>
Sau khi xin ý kiến, danh sách người trả lời chất vấn trực tiếp và chương trình chất vấn cụ thể đã được Ủy ban Thường vụ Quốc hội gửi đến các vị đại biểu.

Trong 435 đại biểu có hồi âm, Bộ trưởng Bộ Công Thương được 394 vị lựa chọn. Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn được 367 “phiếu thuận”, người đứng đầu ngành giáo dục có 357 vị nhất trí.

Hai vị còn lại là Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ và Bộ trưởng Văn hóa - Thể thao và Du lịch lần được được 303 và 298 đại biểu đồng ý đăng đàn.

Trước số “phiếu thuận” tương đương nhau này, Ủy ban Thường vụ Quốc hội giải thích, đây là những lĩnh vực đều có những vấn đề bức xúc, nổi lên, được đại biểu Quốc hội, cử tri quan tâm.

Tuy nhiên, nếu lĩnh vực khoa học, công nghệ được chất vấn, sẽ giúp đưa ra các giải pháp thiết thực, hiệu quả, không chỉ đối với khoa học, công nghệ mà còn góp phần giải quyết những vấn đề bức xúc liên quan đến các lĩnh vực khác như nông nghiệp, công thương, giáo dục…

Bên cạnh đó, từ đầu nhiệm kỳ Quốc hội khóa 13 đến nay, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ chưa có điều kiện được giải trình trước Quốc hội về lĩnh vực phụ trách.

Do đó, theo Ủy ban Thường vụ Quốc hội, để đảm bảo hài hòa, phù hợp giữa các lĩnh vực được tham gia trả lời chất vấn, đề nghị Quốc hội cho phép để Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ được trực tiếp trả lời chất vấn tại kỳ họp này.

Các vị “ngoài danh sách”

Như VnEconomy đã thông tin, phiếu xin ý kiến dự kiến danh sách người trả lời chất vấn tại kỳ họp này đã được thiết kế thêm phần ý kiến khác (nếu có), dành cho đại biểu đề xuất thêm những vị ngoài danh sách và các nhóm vấn đề dự kiến sẽ chất vấn.

Kết quả, bên cạnh một số  ý kiến đề nghị cả 5 bộ trưởng cùng tham gia trả lời, thì một số vị đại biểu đề xuất các bộ trưởng ngoài danh sách dự kiến.

Gồm: Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường 6 ý kiến, bộ trưởng các bộ Kế hoạch và Đầu tư, Y tế cùng có 5 vị đề nghị, Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải được 4 phiếu đề xuất.

Bộ trưởng các bộ Nội vụ, Tài chính 2 ý kiến,  Bộ trưởng các bộ Công an, Xây dựng, Lao động - Thương binh và Xã hội đều chỉ có 1 phiếu.

Theo Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Bộ trưởng các bộ Tài nguyên và Môi trường, Y tế, Nội vụ, Giao thông Vận tải, Tài chính, mặc dù đang có những vấn đề nổi lên, được đại biểu Quốc hội và cử tri quan tâm, nhưng nhiều nội dung đã được đại biểu Quốc hội chất vấn và đang trong quá trình triển khai thực hiện việc khắc phục những hạn chế, bất cập.

Đối với bộ trưởng các bộ Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng, Văn hóa - Thể thao và Du lịch, Công an, Ủy ban Thường vụ Quốc hội xin phép Quốc hội cho bố trí trả lời chất vấn tại kỳ họp hoặc phiên họp thích hợp trong thời gian tới.

Ai đăng đàn đầu tiên?

Về nội dung chất vấn, kết quả xin ý kiến cho thấy đại đa số ý kiến đại biểu Quốc hội đồng ý với nội dung các nhóm vấn đề đã được dự kiến.

Có ý kiến đề nghị bổ sung, điều chỉnh về nội dung, như chính sách hỗ trợ tái định cư cho đồng bào nghèo nơi triển khai thực hiện các dự án thủy điện….

Ủy ban Thường vụ Quốc hội vẫn xin được giữ các nội dung đã dự kiến với giải thích các nhóm vấn đề được đề xuất đối với các lĩnh vực đã có cân nhắc đến thời lượng dành cho chất vấn, có trọng tâm, trọng điểm, tập trung vào những nội dung bức xúc, thiết thực nhất.

Thời gian chất vấn lần này cũng có sự đổi mới, khi mỗi vị được bố trí trọn một buổi.

Theo đó, người đầu tiên lên “ghế nóng” là Bộ trưởng Cao Đức Phát, vào sáng 11/6. Chiều cùng ngày dành cho Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng.

Ngày hôm sau lần lượt là Bộ trưởng Nguyễn Quân và Bộ trưởng Phạm Vũ Luận.

Sáng 13/6, Thủ tướng (hoặc phó thủ tướng được Thủ tướng phân công) sẽ phát biểu làm rõ thêm những vấn đề có liên quan và trực tiếp trả lời chất vấn của đại biểu Quốc hội.