11:30 05/07/2021

Chỉ số VN30 thay đổi danh mục, các quỹ ETF sẽ mua bán gì?

Thuỷ Tiên

Với dự báo ACB được thêm vào bộ chỉ số VN30, Công ty SSI cho rằng cổ phiếu này sẽ được các quỹ ETF mua vào hơn 18,6 triệu cổ phiếu...

Bộ chỉ số HOSE-Index, VNX-Index cùng các chỉ số đầu tư bao gồm VNDiamond, VNFin Lead và VNFIN Select sẽ thực hiện tái cơ cấu danh mục trong thời gian tới.

Trong kỳ này, các chỉ số vốn hóa và chỉ số ngành của bộ chỉ số HOSE-Index, bao gồm chỉ số VN30 và VNFIN Lead sẽ thực hiện đổi rổ với các thay đổi về thành phần. Trong khi đó, chỉ số VNDiamond, VNFIN Select và bộ chỉ số VNX-Index sẽ chỉ cập nhật số liệu và tính toán lại tỷ trọng danh mục.

Dựa trên số liệu chốt ngày 30/6, Công ty Chứng khoán SSI dự báo chỉ số VN30 sẽ thêm vào ACB, SAB, GVR. Trái lại loại TCH, SBT và REE.

Giả định với các thay đổi như trên, nhóm nghiên cứu tại SSI ước tính tỷ trọng danh mục chỉ số và giao dịch của các quỹ ETF liên quan. Hiện tại có 3 ETF đang sử dụng chỉ số làm tham chiếu bao gồm VFM VN30, SSIAM VN30, Mirae Asset VN30, với tổng tài sản ước tính là 10.900 tỷ đồng.

Theo đó, ACB là cổ phiếu được các quỹ mua vào nhiều nhất với khối lượng 18,6 triệu cổ phiếu, bên cạnh VIC, VHM, VRE, SAB và GVR cũng sẽ được gom mua vào. Trong khi các cổ phiếu còn lại sẽ giảm tỷ trọng để cân đối danh mục. Ước tính tỷ trọng nhóm ngân hàng sẽ tăng lên 43% với 10 cổ phiếu trong danh mục.

Dự báo giao dịch của các quỹ ETF theo chỉ số VN30 của SSI
Dự báo giao dịch của các quỹ ETF theo chỉ số VN30 của SSI

Đối với chỉ số VNFIN Lead, áp dụng bộ quy tắc chỉ số phiên bản 1.1 mới ban hành ngày 15/6/2021 và điều khoản bổ sung ngày 29/6/2021, SSI cho rằng ACB, LPB, MSB, SSB, OCB, VIB là 6 cổ phiếu có thể được thêm vào chỉ số do đã đạt thời gian giao dịch 3 tháng trên HOSE cùng các điều kiện yêu cầu về thanh khoản. Ngược lại BVH, HCM có thể bị loại do rơi ra ngoài mức tích lũy 98% về giá trị vốn hoá của tập hợp cổ phiếu.

Giả định với các thay đổi như trên, số lượng cổ phiếu thành phần sẽ tăng từ 14 lên 18 cổ phiếu. Quỹ SSIAM VNFIN Lead ETF hiện có giá trị tài sản khoảng 3.000 tỷ đồng. Các cổ phiếu có khối lượng mua nhiều nhất là ACB (11,2 triệu cổ phiếu), LPB (3,2 triệu cổ phiếu), MSB (1,7 triệu cổ phiếu), SSB (1,2 triệu cổ phiếu). Trong khi HCM và BVH sẽ bị bán ra với khối lượng 510 nghìn cổ phiếu và 160 nghìn cổ phiếu.

Dự báo giao dịch của quỹ SSIAM VNFIN Lead ETF của SSI
Dự báo giao dịch của quỹ SSIAM VNFIN Lead ETF của SSI