10:24 16/09/2022

Chính phủ yêu cầu các địa phương bãi bỏ ngay quy định yêu cầu người dân xuất trình sổ hộ khẩu

Song Hoàng -

Thủ tướng Chính phủ vừa ký, ban hành nghị quyết phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 8-2022, trong đó nhấn mạnh yêu cầu trên liên quan đến việc triển khai đề án phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030 (đề án 06)...

Chính phủ yêu cầu các địa phương bãi bỏ ngay quy định yêu cầu người dân xuất trình sổ hộ khẩu
Chính phủ yêu cầu các địa phương bãi bỏ ngay quy định yêu cầu người dân xuất trình sổ hộ khẩu

Theo đó, Thủ tướng yêu cầu bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang bộ khẩn trương rà soát các văn bản thuộc phạm vi quản lý nhà nước của bộ, ngành mình, xác định những vấn đề vướng mắc phải sửa đổi và kiến nghị phương án, lộ trình sửa đổi đáp ứng được lộ trình đề ra của đề án 06, Luật cư trú và bỏ sổ hộ khẩu, sổ tạm trú theo Luật cư trú, gửi kết quả cho Bộ Công an trước ngày 20-9-2022.

Trên cơ sở kết quả rà soát của các bộ, ngành, Bộ Công an chủ trì, phối hợp Bộ Tư pháp thống nhất lộ trình, giải pháp sửa đổi văn bản trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định trước ngày 30-9-2022.

Trường hợp cần thiết, đề xuất sửa đổi văn bản theo hướng xây dựng một nghị định sửa nhiều nghị định theo trình tự, thủ tục rút gọn để giải quyết các vấn đề liên quan đến bỏ sổ hộ khẩu từ ngày 1-1-2023. Mục tiêu là phải hoàn thành nhiệm vụ này trong tháng 12-2022.

Đáng chú ý, nghị quyết của Chính phủ yêu cầu ủy ban nhân dân cấp tỉnh rà soát, điều chỉnh ngay để bãi bỏ các quy định về việc yêu cầu xuất trình sổ hộ khẩu để sử dụng căn cước, định danh điện tử, dữ liệu dân cư trong thực hiện các giao dịch, thủ tục hành chính cho công dân.

Nghị quyết nhấn mạnh cần phải bảo đảm các điều kiện về an ninh an toàn thông tin phục vụ kết nối, sử dụng dữ liệu trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư thay cho việc yêu cầu xuất trình sổ hộ khẩu, hoàn thành trong tháng 10-2022.

Các bộ ngành liên quan như Y tế, Tư pháp, Lao động - Thương binh và Xã hội, Bảo hiểm Xã hội Việt Nam, Văn phòng Chính phủ khẩn trương phối hợp với Bộ Công an tích hợp, kết nối các phần mềm nghiệp vụ với phần mềm dịch vụ công liên thông phục vụ triển khai thí điểm; hoàn thành trước ngày 15-9-2022.

Cùng với các nội dung trên, nghị quyết của Chính phủ cũng đánh giá về tình hình kinh tế - xã hội tháng 8 và 8 tháng đầu năm. 

Với phương châm điều hành "4 ổn định, 3 tăng cường, 2 đẩy mạnh, 1 tiết giảm, 1 kiên quyết không", nghị quyết nhấn mạnh cần tiếp tục các biện pháp phòng, chống dịch, nhất là tiêm vắc xin, khắc phục tình trạng thiếu thuốc, trang thiết bị y tế; đẩy mạnh cơ cấu lại nền kinh tế gắn với chuyển đổi mô hình tăng trưởng theo hướng nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả; đôn đốc giải ngân vốn đầu tư công trong 8 tháng đầu năm 2022 và các tháng cuối năm, yêu cầu nghiêm khắc phê bình 12 bộ, cơ quan trung ương có tỉ lệ giải ngân đạt dưới 10% kế hoạch...