Bất động sản

Đơn giản hóa thủ tục, thúc đẩy cho vay nhà ở xã hội

Nhiều tỉnh, thành phố lớn tập trung nhiều khu công nghiệp như Hà Nội, TP.HCM, Đà Nẵng, Cần Thơ, Long An có tỷ lệ thực hiện nhà ở xã hội thấp so với mục tiêu. Các doanh nghiệp đầu tư nhà ở xã hội gặp nhiều khó khăn trong việc tiếp cận đất đai. Việc giải ngân gói tín dụng 120.000 tỷ đồng cho nhà ở xã hội còn chậm…
Bất động sản

Hà Nội quy định về phương pháp tính số người trên diện tích căn hộ

Căn hộ 01 phòng ở, diện tích sử dụng từ 25 - 45 m2, tính là 01 người; Căn hộ 02 phòng ở, diện tích sử dụng từ trên 45 - 70 m2, tính 02 người, diện tích trên 70 - 100 m2 thì tính 03 người; Căn hộ từ 03 phòng ở trở lên, diện tích sử dụng từ trên 100 - 125 m2, tính 04 người, còn diện tích sử dụng căn hộ từ 125 m2 trở lên, tính 05 người…