Việc chấp hành quy định của pháp luật trong quản lý, sử dụng đất tại Hà Nam còn hạn chế
Bất động sản

Việc chấp hành quy định của pháp luật trong quản lý, sử dụng đất tại Hà Nam còn hạn chế

Thanh tra Chính phủ vừa thông báo Kết luận Thanh tra về việc chấp hành quy định của pháp luật trong quản lý, sử dụng đất đai, quản lý đầu tư xây dựng cơ bản tại tỉnh Hà Nam (giai đoạn 2012 – 2018) và chỉ ra nhiều tồn tại, hạn chế, vi phạm. Trong đó có việc xác định giá đất, thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất tại loạt dự án nhà ở, khu đô thị...