Sửa đổi Luật Đất đai từ góc nhìn kinh tế
Bất động sản

Sửa đổi Luật Đất đai từ góc nhìn kinh tế

Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết định lấy ý kiến nhân dân về Dự thảo Luật Đất đai sửa đổi. Việc phân tích nội dung kinh tế của Luật Đất đai sẽ góp phần giúp cho việc sửa luật đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế và lợi ích của người dân. Bài viết này bàn vấn đề mấu chốt cần sửa đổi của Luật Đất đai là xác định giá đất và những nội dung liên quan...