Bất động sản

Hơn 40.000 tỷ đồng đầu tư vào Lạng Sơn

Tại Hội nghị công bố quy hoạch và xúc tiến đầu tư tỉnh Lạng Sơn diễn ra chiều 21/4, UBND tỉnh Lạng Sơn đã trao cho các nhà đầu tư 14 chủ trương đầu tư/giấy chứng nhận đăng ký đầu tư với tổng vốn đầu tư 18.602 tỷ đồng và trao 9 biên bản ghi nhớ đầu tư với tổng vốn đầu tư hơn 21.500 tỷ đồng…