09:59 07/11/2020

Chủ tịch Bông Việt Nam bị phạt vì không báo cáo dự kiến giao dịch

Thủy Tiên

Mã cổ phiếu BVN của này Công ty Cổ phần Bông Việt Nam thường xuyên rơi vào tình trạng mất thanh khoản

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước vừa ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với ông Trương Văn Dũng, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Bông Việt Nam (mã chứng khoán: BVN).

Theo đó, ông Dũng bị phạt 65 triệu đồng vì đã có hành vi vi phạm hành chính: Không báo cáo về việc dự kiến giao dịch.

Cụ thể, từ ngày 16/01/2020 đến ngày 21/02/2020 ông Trương Văn Dũng mua tổng cộng 291.900 cổ phiếu BVN trong các ngày 16/01/2020, ngày 7/2/2020 và ngày 21/2/2020 nhưng không báo cáo về việc dự kiến giao dịch.

Đồng thời, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cũng phạt ông Dũng 27,5 triệu đồng vì đã có hành vi giao dịch trước khi có công bố thông tin của Sở giao dịch chứng khoán.

Cụ thể, ngày 12/03/2020 Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội nhận được đăng ký giao dịch của ông Trương Văn Dũng về việc đăng ký mua 3.282.200 cổ phiếu BVN. Ngày 13/03/2020 Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội công bố thông tin về việc ông Trương Văn Dũng được giao dịch từ ngày 17/3/2020. Tuy nhiên, từ ngày 9/3/2020 đến 13/3/2020 ông Trương Văn Dũng đã thực hiện mua 1.290.100 cổ phiếu BVN.

Như vậy, tổng số tiền ông Dũng bị phạt là 92,5 triệu đồng.

Hiện tại, mã cổ phiếu BVN đang được niêm yết trên sàn UpCom. Tuy nhiên, mã này thường xuyên rơi vào tình trạng mất thanh khoản. Chốt ngày 6/11, thị giá BVN dừng ở mức 7.100 đồng/cổ phiếu. Vốn hóa thị trường khoảng 35,5 tỷ đồng.