17:48 05/03/2015

Chuẩn bị chất vấn về tình hình oan sai

Nguyễn Lê

Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã quyết định tiến hành hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn của đại biểu Quốc hội

Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Trương Hòa Bình.
Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Trương Hòa Bình.
Theo thông báo của Văn phòng Quốc hội,  Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã quyết định tiến hành hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn của đại biểu Quốc hội tại phiên họp thứ 36, diễn ra từ 9-17/3.

Hoạt động này được phát thanh, truyền hình trực tiếp và truyền hình trực tuyến từ phòng họp Tân Trào của Ủy ban Thường vụ Quốc hội tới phòng họp trực tuyến tại địa phương vào ngày 13/3/2015.

Hai vị được chọn để trả lời chất vấn trực tiếp là Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Trương Hòa Bình và Bộ trưởng - Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Giàng Seo Phử.

Nhóm vấn đề dành cho Chánh án là tình hình oan sai trong hoạt động tố tụng hình sự và bồi thường oan sai theo quy định của Luật Trách nhiệm bồi thường của nhà nước.

Các vị bộ trưởng Bộ Công an, Bộ Tài chính, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao được mời tham gia giải trình thêm những vấn đề liên quan.

Với Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc, nội dung chất vấn sẽ xoay quanh việc thực hiện Chương trình 135 về hỗ trợ đầu tư cơ sở hạ tầng, hỗ trợ phát triển sản xuất cho các xã đặc biệt khó khăn, xã biên giới, xã an toàn khu, các thôn, bản đặc biệt khó khăn, những khó khăn, thách thức và triển vọng, kết quả đến hết năm 2015.

Nhóm vấn đề tiếp theo dành cho ông Giàng Seo Phử là thực trạng và giải pháp sắp xếp bố trí dân cư vùng thường xảy ra thiên tai, vấn đề di cư tự do, đào tạo nghề, đất ở, đất sản xuất cho đồng bào thiểu số; giải pháp giải quyết vấn đề ma túy và một số hủ tục, mê tín dị đoan trong vùng dân tộc thiểu số.

Tham gia “chia lửa” ở phiên chất vấn này sẽ là bộ trưởng các Bộ, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Tài Nguyên và Môi trường, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Xây dựng, Công an, Y tế, Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Giáo dục và Đào tạo, Lao động - Thương binh và Xã hội, Giao thông Vận tải.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho biết, sự lựa chọn người trả lời chất vấn và nội dung chất vấn được dựa trên cơ sở chất vấn của đại biểu Quốc hội gửi đến giữa 2 kỳ họp, ý kiến thảo luận của đại biểu Quốc hội về kinh tế - xã hội tại kỳ họp thứ 8, ý kiến, kiến nghị của cử tri cả nước và dư luận xã hội trong thời gian qua.

Thời gian dành cho mỗi vị là nửa ngày và Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng lưu ý các vị này không trình bày báo cáo trước khi trả lời chất vấn