15:09 12/09/2013

Chuẩn bị thí điểm thị trường bán buôn điện cạnh tranh

Song Hà

Chính phủ chỉ đạo chuẩn bị các điều kiện và quy định cần thiết để vận hành thị trường bán buôn điện cạnh tranh

Dự kiến từ 2022 trở đi, Việt Nam sẽ có thị trường bán lẻ điện cạnh tranh.<br>
Dự kiến từ 2022 trở đi, Việt Nam sẽ có thị trường bán lẻ điện cạnh tranh.<br>
Phó thủ tướng Hoàng Trung Hải vừa có chỉ đạo các bộ ngành chuẩn bị các bước cần thiết để vận hành thí điểm thị trường bán buôn điện cạnh tranh.

Theo đánh giá của Chính phủ, sau hơn 1 năm đi vào hoạt động chính thức, thị trường phát điện cạnh tranh Việt Nam đã đạt được những kết quả tích cực, hạ tầng công nghệ thông tin đã đáp ứng được các yêu cầu cơ bản trong vận hành thị trường điện;…

Tuy nhiên, thị trường điện cũng đã bộc lộ một số điểm còn hạn chế, tính cạnh tranh trong thị trường còn thấp, các nhà máy điện trực tiếp chào giá còn thấp, mới chỉ chiếm 37,8% công suất lắp đặt toàn hệ thống; giá truyền tải điện còn thấp, làm hạn chế sự phát triển của lưới điện truyền tải…

Trước thực tế đó, Phó thủ tướng yêu cầu Bộ Công Thương chỉ đạo các đơn vị liên quan có kế hoạch cụ thể để đưa các nhà máy điện có đủ điều kiện tham gia trực tiếp giao dịch vào thị trường để nâng cao tính cạnh tranh của thị trường điện.

Đồng thời rà soát, hoàn thiện quy chế phối hợp, quy trình thanh toán, bảo đảm thời gian thực hiện thanh toán chính thức và quyết toán tiền điện trên thị trường được rút ngắn, hợp lý nhất.

Phó thủ tướng chỉ đạo Bộ Công Thương, chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan chuẩn bị các điều kiện, quy định cần thiết để từng bước thực hiện thí điểm và hình thành thị trường bán buôn điện cạnh tranh.

Bên cạnh đó, Bộ Công Thương chỉ đạo các tập đoàn Dầu khí, Điện lực, Than - Khoáng sản xây dựng kế hoạch sớm cổ phần hoá các tổng công ty phát điện. Tổ chức điều hành để đảm bảo các nhà đầu tư vào ngành điện có thể được bù đắp được chi phí và có mức lợi nhuận hộ lý.

Cùng với đó, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) cần tăng cường công tác đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực cho các đơn vị tham gia thị trường điện. Yêu cầu các nhà máy điện tham gia thị trường điện phải tuyệt đối tuân thủ yêu cầu của Trung tâm điều độ hệ thống điện quốc gia để đảm bảo an ninh hệ thống.

Theo lộ trình, từ năm 2014, Chính phủ sẽ cho phép áp dụng thị trường bán buôn điện cạnh tranh sau khi đã tiến hành thí điểm thị trường phát điện cạnh tranh. Dự kiến đến 2022, thị trường cạnh tranh bán lẻ điện sẽ chính thức được thiết lập và vận hành.