16:15 17/09/2012

Chứng khoán ACB bị phạt 70 triệu đồng

N.Anh

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã có quyết xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty TNHH Chứng khoán ACB

Ngày 17/9/2012, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã ban hành Quyết định số 739/QĐ-UBCK xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty TNHH Chứng khoán ACB.

Nguyên nhân mà Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đưa ra là do tỷ lệ Nợ ngắn hạn/Tài sản ngắn hạn của Công ty tại các thời điểm 30/6/2011, 30/9/2011, 31/12/2011 không đáp ứng quy định tại Khoản 2 Điều 27 Quy chế tổ chức và hoạt động công ty chứng khoán ban hành kèm Quyết định số 27/2007/QĐ-BTC ngày 24/4/2007 của Bộ Tài chính.

Tuy nhiên, đến thời điểm 31/3/2012, Công ty đã khắc phục vi phạm, tỷ lệ Nợ ngắn hạn/Tài sản ngắn hạn đã tuân thủ theo quy định.

Do đó, xét tính chất và mức độ vi phạm, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước áp dụng hình thức xử phạt đối với công ty này là 70 triệu đồng và quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.