09:19 24/08/2007

Chứng khoán APEC mở đại lý nhận lệnh tại 7 thành phố

Hoài Vũ

Ngày 22/8, Công ty Cổ phần Chứng khoán châu Á - Thái Bình Dương đã mở thêm các đại lý nhận lệnh tại 7 thành phố

Ngày 22/8, Công ty Cổ phần Chứng khoán châu Á - Thái Bình Dương (APEC Securities JSC) đã mở thêm các đại lý nhận lệnh tại 7 thành phố như: Thanh Hoá, Việt Trì, Vinh, Đà Nẵng, Tp.HCM, Huế, Hải Phòng.

Công ty Cổ phần Chứng khoán châu Á - Thái Bình Dương có vốn điều lệ 60 tỷ đồng, trụ sở chính đặt tại số 66 Ngô Thì Nhậm, Hà Nội.

Các lĩnh vực kinh doanh chủ yếu của APEC bao gồm: môi giới chứng khoán, tự doanh chứng khoán, bảo lãnh phát hành chứng khoán, tư vấn tài chính và đầu tư chứng khoán, lưu ký chứng khoán.