21:19 08/02/2021

Chứng khoán Rồng Việt sẽ huy động 700 tỷ trái phiếu

Hà Anh

Rồng Việt chia thành 4 đợt chào bán, kéo dài từ ngày 17/2 đến ngày 10/5/2021

Cả năm 2020, VDS báo lãi đạt hơn 150 tỷ đồng tăng 333% so với cùng kỳ và vượt 317% kế hoạch năm (36 tỷ).
Cả năm 2020, VDS báo lãi đạt hơn 150 tỷ đồng tăng 333% so với cùng kỳ và vượt 317% kế hoạch năm (36 tỷ).

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt - VDSC (mã VDS-HOSE) thông qua phương án phát hành Trái phiếu doanh nghiệp thành nhiều đợt năm 2021.

Theo đó, Rồng Việt muốn huy động 700 tỷ đồng trái phiếu và đây là trái phiếu không chuyển đổi, không có tài sản đảm bảo và có kỳ hạn 1 năm. Lãi suất cố định và tối đa là 9,3%/năm. Mức lãi suất cụ thể được giao cho tổng giám đốc quyết định trên cơ sở thương lượng với nhà đầu tư.

Rồng Việt chia thành 4 đợt chào bán, kéo dài từ ngày 17/2 đến ngày 10/5. Đợt đầu tiên, Rồng Việt sẽ phát hành 250 tỷ đồng và 450 tỷ còn lại được chia đều cho 3 đợt tiếp theo.

Đối tượng chào bán là các nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp và việc chuyển nhượng trái phiếu cũng chỉ được diễn ra giữa các nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp với nhau.

Tùy thuộc vào tình hình kinh doanh và khả năng vốn, VDSC có thể mua lại một phần hoặc toàn bộ trái phiếu trước khi đáo hạn. Sau 6 tháng kể từ ngày phát hành, trái chủ được quyền yêu cầu tổ chức phát hành mua lại 50% số lượng trái phiếu đã phát hành.

Nguồn vốn huy động được sẽ được cân đối sử dụng cho các hoạt động giao dịch ký quỹ, tự doanh/bảo lãnh phát hành, tham gia hoạt động thị trường trái phiếu tùy theo điều kiện thị trường.

Mới đây, Chứng khoán Rồng Việt thông báo thay đổi Tổng giám đốc và bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Thu Huyền – Phó Tổng giám đốc vào vị trí Tổng giám đốc Công ty, từ ngày 8/2/2021.

Được biết, tổng doanh thu quý 4/2020 của VDS đạt 206,13 tỷ đồng, tăng 156% so với cùng kỳ, luỹ kế đạt 466,32 tỷ đồng, vượt 49% kế hoạch năm. Lợi nhuận trước thuế quý 4/2020 đạt gần 130 tỷ, gấp 394 lần so với cùng kỳ, luỹ kế đạt 192,66 tỷ cao hơn 353% so với cùng kỳ và vượt 328% kế hoạch năm (45 tỷ đồng).

Lợi nhuận sau thuế đạt 99,98 tỷ, luỹ kế đạt hơn 150 tỷ đồng tăng 333% so với cùng kỳ và vượt 317% kế hoạch năm (36 tỷ). EPS trong quý 4/2020 đạt 999 đồng, cả năm đạt 1.500 đồng (cao hơn 4,3 lần so với năm 2019). Đặc biệt là trong năm vừa qua, công ty không có sự kiện pha loãng cổ phiếu nào.