17:11 08/02/2021

Chứng khoán BOS bị phạt vì cho khách mua khi không đủ tiền

Hà Anh

Chứng khoán BOS còn bị phạt do không lưu giữ phiếu lệnh và không lưu giữ dữ liệu, tài liệu về giao dịch ký quỹ của một số tài khoản giao dịch chứng khoán

Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước (SSC) đã ban hành các quyết định về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với Công ty cổ phần chứng khoán BOS; Công ty cổ phần Đầu tư tài chính bảo hiểm dầu khí (PVIF); ông Trần Quang Hiện (Thái Nguyên) và ông Lê Thanh Tuấn (Hà Nội);ông Bùi Tấn Định và ông Hoàng Văn Vỹ (Tp.HCM).

Cụ thể: Công ty cổ phần chứng khoán BOS (BOS) bị phạt 125 triệu đồng do cho khách hàng mua chứng khoán khi không có đủ tiền theo quy định (Trong giai đoạn từ ngày 01/9/2019 đến ngày 15/4/2020, tại một số thời điểm, Công ty cho một số khách hàng đặt lệnh mua chứng khoán khi không có đủ 100% tiền.

Đồng thời, công ty bị phạt thêm 85 triệu đồng do không lưu giữ đầy đủ hồ sơ, dữ liệu, tài liệu, chứng từ liên quan đến hoạt động của công ty chứng khoán. Cụ thể: trong giai đoạn từ ngày 21/6/2017 đến ngày 01/11/2017, từ ngày 01/01/2018 đến ngày 02/7/2018 và từ ngày 01/9/2019 đến ngày 15/4/202, Công ty không lưu giữ phiếu lệnh và không lưu giữ dữ liệu, tài liệu về giao dịch ký quỹ của một số tài khoản giao dịch chứng khoán của khách hàng.

Đối với Công ty cổ phần Đầu tư tài chính bảo hiểm dầu khí (PVIF) bị phạt 85 triệu đồng do không báo cáo theo quy định pháp luật.

Cụ thể: PVIF không báo cáo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước tài liệu gồm Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2018 đã kiểm toán, Báo cáo thường niên năm 2017, 2018, Giải trình nguyên nhân kết quả hoạt động kinh doanh lũy kế từ đầu năm tại báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh tại BCTC quý 4 đã công bố so với BCTC hợp nhất năm 2019 được kiểm toán có sự chênh lệch từ 5% trở lên; Công ty báo cáo SSC không đúng thời hạn các tài liệu: BCTC riêng và hợp nhất năm 2017 đã kiểm toán, Nghị quyết họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018, BCTC hợp nhất năm 2019 đã kiểm toán.

Bên cạnh đó, 4 cá nhân là cổ đông lớn và là thành viên HĐQT, Trưởng Ban kiểm soát bị phạt tiền do báo cáo không đúng hạn với tổng số tiền là hơn 90 triệu đồng.

Cụ thể: ông Lê Thanh Tuấn (Thái Nguyên) bị phạt 31,250 triệu đồng do báo cáo không đúng thời hạn khi sở hữu từ 5% trở lên số cổ phiếu đang lưu hành có quyền biểu quyết của một công ty đại chúng và khi không còn là cổ đông lớn.

Cụ thể: ông Tuấn đã mua 34.110 cổ phiếu của Công ty cổ phần Thương mại & Khai thác Khoáng sản Dương Hiếu (mã DHM-HOSE) ngày 27/04/2020, trở thành cổ đông lớn của DHM và bán 5.000 cổ phiếu DHM ngày 28/04/2020, không còn là cổ đông lớn của DHM, nhưng đến ngày 08/7/2020, HOSE mới nhận được báo cáo khi sở hữu từ 5% trở lên số cổ phiếu đang lưu hành có quyền biểu quyết và báo cáo không còn là cổ đông lớn của ông Lê Thanh Tuấn.

Còn ông Trần Quang Hiện (Hà Nội) bị phạt 15 triệu đồng do không báo cáo về việc dự kiến giao dịch và 7,5 triệu đồng do giao dịch không đúng khối lượng đăng ký.

Cụ thể: ông Trần Quang Hiện – Thành viên Hội đồng Quản trị của Công ty cổ phần Phát triển Đô thị Từ Liêm (mã NTL-HOSE) đã mua 20.000 cổ phiếu NTL vào ngày 23/10/2020 nhưng không báo cáo về việc dự kiến giao dịch; bán 170.000 cổ phiếu NTL từ ngày 20/10/2020 đến ngày 28/10/2020 không đúng khối lượng đăng ký (đăng ký bán 150.000 cổ phiếu NTL từ ngày 19/10/2020 đến ngày 17/11/2020).

Hai ông là ông Bùi Tấn Định và Ông Hoàng Văn Vỹ (Tp.HCM) cùng bị phạt 22,5 triệu đồng cho mỗi cá nhân do báo cáo không đúng thời hạn về kết quả thực hiện giao dịch.

Cụ thể: ông Bùi Tấn Định - Trưởng Ban kiểm soát Công ty cổ phần Kinh doanh thủy hải sản Sài Gòn (mã APT-UpCoM) đăng ký bán 400.000 cổ phiếu APT từ ngày 12/6/2020 đến ngày 08/7/2020, đã bán 400.000 cổ phiếu APT vào ngày 12/6/2020 nhưng ngày 25/6/2020, HNX mới nhận được báo cáo về kết quả thực hiện giao dịch của ông Định.

Còn, ông Hoàng Văn Vỹ - thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Kinh doanh thủy hải sản Sài Gòn (mã APT-UpCoM) đăng ký bán 400.000 cổ phiếu APT từ ngày 12/6/2020 đến ngày 08/7/2020, đã bán 400.000 cổ phiếu APT vào ngày 12/6/2020 nhưng ngày 25/6/2020, HNX mới nhận được báo cáo về kết quả thực hiện giao dịch của ông Vỹ.