22:26 21/08/2019

Chứng khoán Sen Vàng tiếp tục bị xử phạt

Hà Anh

SSC đã ban hành quyết định về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với Công ty cổ phần Chứng khoán Sen Vàng

Trang web của Công ty cổ phần Chứng khoán Sen Vàng.
Trang web của Công ty cổ phần Chứng khoán Sen Vàng.

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (SSC) đã ban hành quyết định về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với Công ty cổ phần Chứng khoán Sen Vàng (Tp.HCM).

Theo đó, công ty này bị phạt 40 triệu đồng do không có đủ người hành nghề chứng khoán. Cụ thể, tính đến thời điểm kiểm tra ngày 09/7/2019, số lượng nhân viên có chứng chỉ hành nghề của Công ty cổ phần Chứng khoán Sen Vàng chưa đáp ứng điều kiện về nhân viên có chứng chỉ hành nghề cho mỗi nghiệp vụ được cấp phép.

Tiếp đến là bị phạt 85 triệu đồng do không thiết lập, duy trì hệ thống kiểm toán nội bộ, kiểm soát nội bộ, quản trị rủi ro. Cụ thể: tính đến thời điểm kiểm tra ngày 09/7/2019, Công ty cổ phần Chứng khoán Sen Vàng không thiết lập bộ phận kiểm soát nội bộ, kiểm toán nội bộ, quản trị rủi ro theo quy định pháp luật.

Cuối cùng là phạt 60 triệu đồng do không tuân thủ quy định của Luật Chứng khoán, Luật Doanh nghiệp và quy định pháp luật khác về quản trị, điều hành. Cụ thể, tính đến thời điểm kiểm tra ngày 09/7/2019, Công ty cổ phần Chứng khoán Sen Vàng chưa tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

Tổng cộng mức phạt tiền đối với Công ty cổ phần Chứng khoán Sen Vàng là 185 triệu đồng.

Hồi tháng 6, công ty chứng khoán này cũng vừa bị phạt 125 triệu đồng do vi phạm quy định về hạn chế đầu tư của công ty chứng khoán.

Chứng khoán Sen Vàng vẫn nằm trong tình trạng kiểm soát cho đến 28/10/2019.  cuối tháng 1/2019, SSC thông báo rút nghiệp vụ tự doanh chứng khoán của công ty. Theo báo cáo kết quả hoạt động riêng quý 2/2019, công ty báo lỗ gần 6 tỷ đồng – cùng kỳ lỗ 14,7 tỷ đồng.