22:20 11/09/2012

Chứng khoán Tràng An bị đình chỉ thanh toán bù trừ

Hà Anh

TAS tiếp tục vị phạm nghĩa vụ thanh toán giao dịch chứng khoán, không hoàn trả tiền vay Quỹ hỗ trợ thanh toán theo quy định

Diễn biến giá cổ phiếu TAS trong tháng qua. Nguồn: HNX.
Diễn biến giá cổ phiếu TAS trong tháng qua. Nguồn: HNX.
Ngày 11/9, Trung tâm Lưu ký Chứng khoán (VSD) đã có quyết định đình chỉ tạm thời hoạt động thanh toán bù trừ giao dịch chứng khoán của Công ty Cổ phần Chứng khoán Tràng An (mã TAS) từ ngày 12/9 - 12/10/2012 trừ ngày thanh toán 13 và 14/9.

Nguyên nhân là do Chứng khoán Tràng An tiếp tục vị phạm nghĩa vụ thanh toán giao dịch chứng khoán, không hoàn trả tiền vay Quỹ hỗ trợ thanh toán theo quy định tại Quy chế hoạt động bù trừ và thanh toán giao dịch chứng khoán trong thời gian bị đình chỉ tạm thời hoạt động lưu ký, gây nguy hại cho hệ thống thanh toán chứng khoán của VSD.

Đồng thời, VSD yêu cầu Chứng khoán Tràng An có trách nhiệm khắc phục ngay tình trạng mất khả năng thanh toán giao dịch chứng khoán; bồi thường thiệt hại phát sinh (nếu có) cho khách hàng và thành viên liên quan do việc mất khả năng thanh toán giao dịch chứng khoán theo quy định hiện hành; hoàn trả đầy đủ số tiền gốc đã vay của Quỹ hỗ trợ thanh toán và lãi phát sinh theo quy định trong vòng 10 ngày làm việc kể từ ngày 11/9/2012; tạo điều kiện cho khách hàng mở tài khoản tại Công ty Cổ phần Chứng khoán Tràng An tất toán và chuyển khoản chứng khoán sang thành viên khác nếu khách hàng có yêu cầu và giải quyết dứt điểm các tồn tại giữa Công ty và nhà đầu tư liên quan (nếu có).

Trước đó, ngày 6/9, Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã ban hành quyết định đặt Công ty Cổ phần Chứng khoán Tràng An vào tình trạng kiểm soát đặc biệt kể từ ngày 6/9/2012 đến ngày 6/3/2013.