12:50 13/04/2014

Chuyện casino Việt Nam tiếp tục lên bàn nghị sự

Nguyễn Lê

Rất gần đây thôi, một vị bộ trưởng đã phải thở than mệt mỏi vì áp lực quá lớn là rất nhiều tỉnh xin làm casino

Đây không phải lần đầu dự thảo nghị định kinh doanh casino lên bàn nghị sự của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.
Đây không phải lần đầu dự thảo nghị định kinh doanh casino lên bàn nghị sự của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.
Nửa buổi sáng, đó là thời gian Ủy ban Thường vụ Quốc hội dành cho ý kiến về việc ban hành nghị định về hoạt động kinh doanh casino, theo dự kiến chương trình phiên họp thứ 27 bắt đầu từ sáng 14/4.

Vẫn là quy trình như lần đầu, đó là sau khi Bộ trưởng Bộ Tài chính trình bày tờ trình thì Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính - Ngân sách của Quốc hội trình bày báo cáo thẩm tra. Sau đó Ủy ban Thường vụ Quốc hội thảo luận.

Tuy nhiên, đây không phải lần đầu dự thảo nghị định kinh doanh casino lên bàn nghị sự của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Nửa năm trước, khi bàn nội dung này, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng đã yêu cầu nghị định cần phải làm rõ chỗ nào thì cho mở casino, cả nước cần có mấy casino. Khi đã xác định số lượng rồi thì chỉ cấp phép cho đúng số đó và làm rõ điều kiện cấp phép.

Như, casino gắn liền với khu vui chơi tầm cỡ nào, quyền cấp phép là ai, có cần qua hội đồng nhân dân không, sau đó mới tính đến điều kiện kinh doanh, chính sách thuế…

Sau khi trả lời hết các câu hỏi nói trên thì Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ tiếp tục cho ý kiến vào dự thảo nghị định ở phiên họp khác.

Nhưng trả lời hết các câu hỏi này, có lẽ không hề đơn giản. Bởi rất gần đây thôi, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Bùi Quang Vinh cũng đã phải thở than mệt mỏi vì áp lực quá lớn là rất nhiều tỉnh xin làm casino.

Bên cạnh nội dung nói trên, trong thời gian làm việc kéo dài đến 10 ngày, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng sẽ xem xét nhiều dự án luật và một số vấn đề chuẩn bị trình Quốc hội tại kỳ họp thứ 7 tới. Cho ý kiến về việc sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 35/2012/QH13 về việc lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Quốc hội, hội đồng nhân dân bầu hoặc phê chuẩn là một trong nội dung đáng chú ý.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng sẽ cho ý kiến việc ban hành nghị quyết của Quốc hội về đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông và dự thảo đề án đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông sau năm 2015.

Cùng với một số dự án luật mới như Luật Tổ chức Quốc hội (sửa đổi), Luật Ngân sách nhà nước (sửa đổi), Luật Doanh nghiệp.... một số dự án luật được rút ra khỏi kỳ họp Quốc hội trước cũng đã quay trở lại. Như Luật Công an nhân dân (sửa đổi), Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam.

Đặc biệt, sau 6 năm được Quốc hội yêu cầu, dự án Luật Đầu tư, quản lý vốn nhà nước đầu tư tại doanh nghiệp lần này cũng sẽ “ra mắt” Ủy ban Thường vụ Quốc hội, trước khi trình Quốc hội tại kỳ họp thứ 7.

Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2015, dự kiến chương trình hoạt động giám sát của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội năm 2015của Quốc hội cũng sẽ được xem xét tại phiên họp này.